Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Panus Eesti ühiskonda

Oleme kinnisvaravaldkonna eksperdid. Osaleme kinnisvaravaldkonna innovatsiooni vedavates töörühmades, panustame Eesti arhitektuuri ja avaliku ruumi mitmekesisusse ning toetame valdkonna teadusuuringuid ja järelkasvu.

Kunstihanked ja arhitektuurivõistlused

Kõikidele uutele avalikkuse jaoks olulistele objektidele korraldame koostöös Eesti Arhitektide Liiduga arhitektuurivõistlusi. Selleks, et koostada läbimõeldud lähteülesanne ja tagada kvaliteetne tulemus, teeme tihedat koostööd arhitektuurivaldkonna ekspertidega. 

Viljandi riigigümnaasium

Lisaks rikastame avalikku ruumi kunstiga, investeerides 1% avalikku kasutusse antava ehitise maksumusest kunstiteoste tellimiseks.

Avaliku kunstikonkursi teel tellitavate taieste ampluaa on lai, hõlmates nii traditsioonilisi õli- või akrüülmaale, graafikat ja skulptuuri kui ka interaktiivseid installatsioone, videoteoseid ning valgus- ja heliobjekte.

2022. aastal valmis RKASi korraldatud kunstiteoste tellimise konkursside tulemusel kaheksa teost kogumaksumusega 392 100 eurot. 

RAK skulptuur "Koduvalvur" (autor J. Kaselaan)

 

Stipendiumid ja toetused teadusuuringuteks

Alates 2011. aastast  oleme toetanud enam kui poole miljoni euro ulatuses  bakalaureuse-, magistri-, rakenduskõrghariduse ja doktoriõppe tudengeid ning 579 000 euroga teadusuuringute läbiviimist.

2022.  aastal  oli väljamakstud stipendiumite summa kokku oli 17 000 eurot.

2019. aastal toetasime:

  • 23 000 euroga uurimust, kuidas testida elektromagnetväljade vähendamise võimalusi hoonetes.
  • 18 000 euroga uuringut hoonete turvaklassi määramiseks ning olemasolevate turvameetmete nõuetele vastavuse ja investeerimisvajaduse hindamiseks. 
RKAS 2018 a stipendiumide üleandmine

Koostöö

Riigi Kinnisvara soovib ühiskonnas kaasa rääkida erinevates valdkondades ning on liige mitmes Eesti organisatsioonis: Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum; Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit, Eesti Süsteemiinseneride Selts; Eesti
Personalijuhtimise Ühing PARE; Eesti Maksumaksjate Liit; Digitaalehituse klaster; Workplace Evolutionaries Estonia (WE Hub); Muinsuskaitse nõukogu kultuuriministeeriumi juures, Ligipääsetavuse nõukogu  sotsiaalministeeriumi juures ning ehitusvaldkonna arengukomisjonis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Oleme töörühma liikmed, mille eesmärk on ühtlustada Euroopa Liidu riikides mudelprojekteerimise ehk BIMi kasutuselevõttu ning luua ühised põhimõtted, millest lähtuda. Euroopa avaliku sektori BIM käsiraamatus on kajastatud meie BIMi juurutamise näiteid.

2018. aastal korraldasime ligipääsetavuse ümarlaua, et koos riigiasutuste ja erivajadustega inimeste liitudega arutada ministeeriumide ühishoone (Suur-Ameerika 1, Tallinn) näitel põhimõtteid, kuidas parandada avalike hoonete ligipääsetavust. Kuulume Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevasse ligipääsetavuse nõukogusse, mis juhib ligipääsetavust ja universaalset disaini puudutavaid avalikke arutelusid ning jälgib ja hindab ligipääsetavusega seotud seaduste ja standardite rakendamist, et olukord pidevalt paraneks.

Oleme liikmed Riigikantselei juurde kuuluvas ligipääsetavuse rakkerühmas. Rakkerühma eesmärk on selgitada välja ligipääsetavuse olukord ja probleemid kõikides olulisemates elukeskkonna ja ühiskonna aspektides, sh ligipääs avaliku sektori hoonetele ja asutustele. Ning töötada välja poliitikasuunised ja lahendused, mis võimaldavad lähima kümne aasta jooksul liikuda kõikidele inimestele ligipääsetava ühiskonna, avaliku ruumi ja teenuste suunas.

Kuulume rahvusvahelistesse organisatsioonidesse PuRE-net (The Public Real Estate Network) ja The Workplace Network, mis ühendavad erinevate riikide riigisektori kinnisvarahalduse ja -arendusega tegelevaid ettevõtteid. Kuulumine sellesse võrgustikku annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi riigi kinnisvara haldamisel ning arendamisel, sh kaasaegsete töökeskkondade loomisel.

Tegevuspõhise kontori töötuba Oslos 2019

Oleme Muinsuskaitseameti nõukogu liikmed, mille ettepanekud ja seisukohad on Muinsuskaitseameti ja kohalike omavalitsuste muinsuskaitsetöö kavandamise ning muinsuskaitse põhimõtete väljatöötamise soovituslikuks aluseks. 2021. aasta seisuga on meie omandis 119 muinsuskaitselist või muinsuskaitsevööndis olevat hoonet.

Viljandi riigigümnaasium (valmis 2012). Foto: K. Uuusoja