Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Kes me oleme

Riigi Kinnisvara AS loodi 2001. aastal selleks, et hallata riigi kinnisvara senisest tõhusamalt ning vähendada riigiasutuste koormust, et nad saaksid keskenduda oma põhiülesannetele. Oleme juba enam kui kaks aastakümmet oma tööd jätkanud, hoides kulud ja tegevused läbipaistvad ning tagades hoonete jätkusuutlikkuse. Ligi 1,7 miljoni ruutmeetri teenindatava hooneportfelli mahuga oleme nüüdseks kasvanud Eesti suurimaks kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskuseks. Riigi Kinnisvara AS kuulub 100% Eesti Vabariigile ja mille aktsiaid valitseb Rahandusministeerium. Aktsiakapitali suurus on 270 402 200 eurot. Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis asuvates kontorites töötab üle 230 inimese.

Strateegilised eesmärgid

Riigi Kinnisvara lähtub oma tegevuses Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Riigi kinnisvarategevuse strateegiast ja alljärgnevatest eesmärkidest: 

1. Olla keskvalitsuse asutustele kinnisvarakeskkonna ja -teenuste kompetentsikeskus ning teenuse osutajana eelistatuim valik. 

2. Olla Rahandusministeeriumile strateegiline partner riigi kinnisvarastrateegia kujundamisel, riigi hoonestatud kinnisvarakeskkonna juhtimissüsteemi arendamisel ja riigieelarve protsessi sisendi andmisel. 

3. Olla avaliku sektori kinnisvaravaldkonna innovatsiooni eestvedaja, parimate praktikate looja ja levitaja. 

4. Olla tarnijatele asjatundlik partner ja soodustada konkurentsi, et saavutada optimaalne hinna/kvaliteedi suhe. 

5. Panustada riigiasutuste juhtimiskava võtmenäitajate sihttasemete parendamisse, sh vähendada kliendi kulusid kulusäästlike kinnisvarakeskkonna lahenduste ja RKAS-i tegevuste efektiivsuse tõstmise kaudu.

6. Järgida vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid, hinnates muuhulgas ühingu ärisuhteid Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigiga ning loobuda nimetatud riikidega seotud ebaeetilistest ärisuhetest.

Riigi kinnisvara korraldamise funktsionaalne struktuur

Kes me oleme

 

Kommunismiohvrite memoriaal (valmis 2018). Foto: M. Tomba