Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Struktuur ja juhtimine

Struktuur

struktuur 2023

 

Üldkoosolek

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) aktsiate valitseja on Rahandusministeerium, mida esindab üldkoosolekul rahandusminister.

Juhatus

 

Tarmo Leppoja Janek Lepp
 Tarmo Leppoja
juhatuse esimees
 

Janek Lepp
juhatuse liige

Nõukogu

Nõukogu planeerib Riigi Kinnisvara AS-i tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.    

Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte juhtimise organiseerimiseks ning otsustab ettevõtte arengustrateegia ja investeerimispoliitika üle, samuti kinnisasjade tehingute, juhatuse koostatud investeeringuplaani ja aastaeelarve üle.

Riigi Kinnisvara AS-i nõukokku kuuluvad:

  • Kaido Padar (nõukogu esimees)
  • Eve Murumaa
  • Pärt-Eo Rannap
  • Liina Linsi
     

Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu töökord
(kinnitatud üldkoosoleku otsusega 25.04.2018)

Auditikomitee

Auditikomitee nõustab nõukogu järelevalvega seotud küsimustes. Komitee teostab järelevalvet raamatupidamise korraldamise, finantseelarve ja aruannete koostamise ja kinnitamise, finantsriskide juhtimise, raamatupidamise aastaaruande ja audiitorkontrolli protsessi ning sisekontrollisüsteemi toimimise ja tegevuse seaduslikkuse üle.

Auditikomiteesse kuuluvad:

  • Taavi Saat (komitee esimees) 
  • Piret Kustasson-Seilmaa
  • Eve Murumaa

Vastseliina päästehoone (valmis 2018). Foto: M. Tomba