Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Struktuur ja juhtimine

Struktuur

Struktuur 2021/2022

 

Üldkoosolek

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) aktsiate valitseja on Rahandusministeerium, mida esindab üldkoosolekul riigihalduse minister.

Juhatus

Kati

 

Andrus

 

Kati Kusmin

juhatuse esimees 

Andrus Ait

juhatuse liige

 

Nõukogu

Nõukogu planeerib Riigi Kinnisvara AS-i tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.    

Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte juhtimise organiseerimiseks ning otsustab ettevõtte arengustrateegia ja investeerimispoliitika üle, samuti kinnisasjade tehingute, juhatuse koostatud investeeringuplaani ja aastaeelarve üle.

Riigi Kinnisvara AS-i nõukokku kuuluvad:

  • Sulev Luiga (nõukogu esimees)
  • Kaie Karniol
  • Tõnu Toompark
  • Norman Aas
  • Tarmo Leppoja
     

Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu töökord
(kinnitatud üldkoosoleku otsusega 25.04.2018)

Auditikomitee

Auditikomitee nõustab nõukogu järelevalvega seotud küsimustes. Komitee teostab järelevalvet raamatupidamise korraldamise, finantseelarve ja aruannete koostamise ja kinnitamise, finantsriskide juhtimise, raamatupidamise aastaaruande ja audiitorkontrolli protsessi ning sisekontrollisüsteemi toimimise ja tegevuse seaduslikkuse üle.

Auditikomiteesse kuuluvad:

  • Taavi Saat (komitee esimees) 
  • Marianne Paas 
  • Kaie Karniol

Eesti Rahva Muuseum (valmis 2016). Foto: K. Haagen