Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Erinõuetega riigikaitse ja -turvalisuse objektid

Oleme juhtinud kaasaegsete päästehoonete, uute kinnipidamisasutuste ning erinevaid riigikaitseameteid ühendavate hoonete ehitust ja haldust üle Eesti.

Päästehooned

Meie juhtimisel ehitatakse või renoveeritakse paljud amortiseerunud päästehooned üle Eesti. Eesmärk on kaasajastada päästjate töö- ja elutingimused energiatõhusateks ning hea sisekliimaga päästehooneteks.

Lihula päästehoone

Ühishooned

Erinevaid riigikaitse ja -turvalisuse asutusi ühendavad ühishooned ehitatakse samuti meie juhtimisel üle Eesti. Eesmärk on kokku tuua sarnase profiiliga riigiasutused ühte hoonesse, teha seda ühe suurema investeeringuna, mis omakorda aitab luua paremaid töötingimusi mitmetele asutustele.

Võru politsei ja pääste ühishoone

Kinnipidamisasutused

Eestisse on ehitatud meie juhtimisel kolm kaasaegsetele nõuetele vastavat kinnipidamisasutust, mis asuvad Tartus, Jõhvis ning Harjumaal (Rae vallas, Tallinnas). Sellega on Eestis kinnipidamisasutuste ehitus lõppenud ning uusi sarnaseid ehitisi planeeritud ei ole.

Tallinna Vangla

Piiriobjektid

Oleme juhtinud erinevate piiripunktide väljaehitamist ning kaasajastamist, konsulteerinud idapiiri ehitamist ning täna loome paremaid elu- ja treeningtingimusi teenistuskoertele Narva kordonis.

Koidula raudteepiirijaam

Viljandi riigigümnaasium (valmis 2012). Foto: K. Uuusoja