Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Riigi Kinnisvara korraldab esimese suuremahulise taastuvenergia ühishanke riigiasutustele

Riigi Kinnisvara taastuvelektri hange

Riigi Kinnisvara taastuvelektri hange

Suure energiateenuste hankijana alustab Riigi Kinnisvara AS valitsuse otsusel avaliku sektori asutuste etapiviisilist üleminekut taastuvenergiale. Hanke eesmärk on riigiasutuste energiakulude stabiilsuse tagamine ja taastuvenergia osakaalu suurendamine tarbimises, uute taastuvenergia tootmisüksuste rajamine ning riigi energiajulgeoleku suurendamine. Ühishanke materjalidega on võimalik tutvuda Riigi Kinnisvara kodulehel.

 

Riigi Kinnisvara eesmärk on sõlmida pikaajalised fikseeritud hinnaga elektriostu lepinguid otse tootjaga. Hangitav elekter peab olema toodetud riigipoolsete toetusteta Eestis taastuvatest energiaallikatest. Pikaajaline leping aitab energia tarbijatel hoida elektrikulud stabiilsena.

 

„Kui riik garanteerib taastuvelektri ostmise pikaajaliste lepingutega, annab see elektritootjatele pikaajalise kindluse teha investeeringuid uutesse tuule- ja päikeseparkidesse. Uued taastuvenergiavõimsused lubavad seega tarbijatele pakkuda hinda, mis on praegusest börsihinnast märgatavalt soodsam. Avaliku sektori pikaajaliste taastuvelektri lepingute sõlmimisel saame olla suunanäitajad ka teistele riikidele. Lisaks aitab see meid lähemale eesmärgile, et 2030. aastaks toodame kohalike taastuvenergiavõimsustega sama palju elektrit kui aastas kokku tarbime,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

 

Avaliku sektori elektritarbimine moodustab kümnendiku Eestis tarbitud elektrist. Riigi Kinnisvara korraldatava taastuvelektri ühishanke esimese etapi mahuks on esialgu 100 - 120 tuhat MWh/a. „Riigi Kinnisvara aitab kaasa meetmetele, mis toetavad nii avaliku sektori üleminekut taastuvenergia kasutamisele kui energiajulgeoleku suurendamist pikemas perspektiivis. Samaaegselt tuleb vähendada ka energiatarbimist ning investeerida energiatõhususse kõikides sektorites,“ sõnas Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin.

 

„Tegemist on Eesti mõistes mahuka hankega, kuhu ootame osalema taastuvenergia tootjaid, kes on valmis Eestisse rajama uusi tootmisüksusi ning sõlmima pikaajalisi fikseeritud hinnaga lepinguid,“ lisas ta.

 

Hankelepingu alusel kohustub pakkuja rajama taastuvelektrit tootva uue tootmisüksuse ja seda opereerima. Tootjatele jääb uue tootmisüksuse rajamiseks aega kuni kolm aastat ja roheelektrit saab tarnida esimese võimalusena alates 01.07.2023, kuid hiljemalt alates 2026. aasta algusest.

 

Hange toimub kahes osas. Riigihanke I osas peab pakkumuses esitatud tootmisseade tootma taastuvelektrit ühest või mitmest järgmisest energiaallikast: vesi, päike, laine, tõus-mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas ja biomass, va. tuul. Riigihanke II osas peab pakkumuses esitatud tootmisseade tootma taastuvelektrit ühest või mitmest järgmisest energiaallikast: vesi, tuul, laine, tõus-mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas ja biomass, va. päike. Pakutav miinimumkogus hankes osalemiseks peab olema riigihanke osas I vähemalt 10 GWh ja osas II vähemalt 15 GWh.

 

2. septembril 2021. aastal kinnitas valitsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepaneku elektrienergia ühishanke läbiviimiseks riigiasutustele. Riigi Kinnisvara ülesanne on ühishanke korraldamine, et avalik sektor saaks järkjärgult üle minna taastuvenergia tarbimisele. Hangitav elekter on riigipoolsete toetusteta ja toodetud Eesti taastuvatest energiaallikatest.

 

Hanke materjalidega saab tutvuda SIIN.