Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo Salto ideekavandiga „Pargielu“

Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võidutööd

Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võidutööd

Riigi Kinnisvara, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Arhitektide Liit korraldasid Rakvere riigigümnaasiumi (L. Koidula 11b) arhitektuurikonkursi, mille võitis arhitektuuribüroo Salto ideekavandiga „Pargielu“. Ideekavandi autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean. Projekti arendaja Riigi Kinnisvara ASi hinnangul annab uus riigigümnaasium uue ilme kogu Rakverele, täiendades oma eristuva ja dünaamilise lahendusega linnaruumi.

 

"Mul on suur rõõm, et alanud aasta esimestel päevadel saame esitleda kauaoodatud Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurilist lahendust. Töö ja koostöö aga jätkub – nii kooli loomisel kui ka tulevikus kooli tegutsema hakkamise järel, sest plaanide kohaselt hakkab Rakvere riigigümnaasium tegema aktiivset koostööd sealse ametikooliga ning sündivast sünergiast on oodata palju väärtuslikku Lääne-Virumaa haridusellu,“ sõnas minister Mailis Reps.
Võistlusala asub olemasoleva L. Koidula, Tuleviku, Vabaduse ja Võimla tänavate ringristmiku kohal. Jalgsi pääseb alale ka üle kavandatava Arvo Pärdi muusikamaja esise Vabaduse platsi ja läänepoolt pargist. 

 

Riigi Kinnisvara projektidirektor Raivo Toom andis edasi žürii tagasiside võitjale: „Žürii hinnangul on võidutöö “Pargielu” arhitektuurselt vormilt jõuline ja teistest selgelt eristuv töö. Koolihoone maht loob märgilise aktsendi mitte ainult lähiümbruse linnaehituslikule kontekstile, vaid kogu Rakvere linnale. Riigigümnaasiumi hoonest võib saada uus Rakvere sümbol. Ideekavandi kikilipsukujuline plaanilahendus loob dünaamilise väliruumi pargi ja Vabaduse väljaku vahele. Planeeritav hoone loob uue linnaehitusliku paradigma.“ 

 

Arhitektuurikonkursi teine koht läks ideekavandile „Vahvel“, mille esitas konkursile arhitektuuribüroo Kuu ning autoriteks on Liis Juuse, Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Kristo Põlluaas ning Juhan Rohtla.

 

Kolmanda koha saavutas ideekavand „Väljakool“, autoriteks Tõnu Laanemäe, Karlis Lauders, Rita Laudere, Zane Kalniņa ning Rasa Grāvīte arhitektuuribüroost SYMPTOM ARHITEKT OÜ ja SIA LAUDER ARCHITECTS. 

 

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid „Dialoog“, autoriks Egon Metusala ja Liis Uustal arhitektuuribüroost MA OÜ ning „Pesakast“ arhitektuuribüroo Molumba ning autorid Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ning Tamara Nesic.

 

„Nii Rakvere kui ümbruskonna gümnasistide jaoks on oluline riigigümnaasiumi loomisega gümnaasiumiastme õpilaste õpikeskkonna ja õpitingimuste kaasajastamine, mis tähendab nüüdisaegset koolihoonet ja õppevahendeid ning ka uuenenud õpikäsitlust. Linna jaoks on loomulikult väga oluline kogu antud piirkonna linnaruumiline kaasajastamine, mille üheks osaks saab olema riigi poolt ehitatud uus gümnaasiumihoone. Sümbioos arhitektuurilisest uusrajatisest koos sisukvaliteediga gümnasistidele on oluline meile kõigile,“ lausus Rakvere linnapea Triin Varek.

 

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami sõnul on rakverelastele uue riigigümnaasiumi puhul võrdselt ülitähtsad nii vorm kui sisu. „Mulle väga meeldib, et Salto arhitektide võidutöös on hästi tunnetatud võistlusala kultuurilist ja ajaloolist mitmetähenduslikkust. Siit on hea edasi liikuda – nii koolile vajalikke ruumilahendusi nuputades, kui eri suundades ümbritsevat linnaruumi kavandades,“ lisas Juhkami.

 

Rakvere riigigümnaasium on planeeritud ca 540 õpilasele ning ca 60 õpetajale ja muule personalile. Õppehoone eeldatav suletud netopind on ca 4100 m2.

 

Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi žüriisse kuulusid esimees Indrek Riisaar Haridus- ja Teadusministeeriumist ning liikmetena Angeelika Pärna, Rakvere linnaarhitekt, Eesti Arhitektide Liidu arhitektid Urmo Mets, Peeter Pere ja Mari Hunt. Žürii töösse andsid oma panuse hääleõiguseta liikmed Mirjam Abel ja Anni Martin Muinsuskaitseametist. Konkursi võistlusülesande koostas ja žürii tööd koordineeris arhitekt Ivar Lubjak.

 

Ideekonkursi preemiafond on kokku 24 000 eurot. I koht 9000 eurot, II koht 7000 eurot ja III koht 5000 eurot. Ergutuspreemiaid anti välja kaks ning kokku summas 3000 eurot. Võistluse tähtajaks esitati 16 ideekavandit. 

 

Järgmisena korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.