Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Muudatused Riigi Kinnisvara nõukogu koosseisus

Foto: Tõnu Tunnel

Foto: Tõnu Tunnel

11.05.2023 kinnitatud ettevõtte põhikirja redaktsiooni punkt 7.4.2. kohaselt kuulub Riigi Kinnisvara AS nõukokku kolm kuni viis liiget. Nõukogu liikmete täpse arvu määrab üldkoosolek. Nõukogu liikmed määratakse üldkoosoleku poolt seaduses sätestatud korras kuni kolmeks aastaks.

 

Seoses volituste korralise lõppemisega kutsutakse alates 12.06.2023 nõukogust tagasi: Sulev Luiga, Tõnu Toompark ja Kaie Karniol.

 

Riigi Kinnisvara AS uuteks nõukogu liikmeteks on valitud Kaido Padar ja Eve Murumaa, kelle volitused kehtivad alates 12.06.2023 ning kehtivad kolm aastat.

 

Senise praktika kohaselt on nõukogu liikmete volitused kehtinud maksimaalselt kuni kaks nimetamisperioodi ehk kuni kuus aastat.

 

Kui tavapäraselt äriühingutes valivad nõukogu liikmed endi hulgast nõukogu esimehe, siis riigi äriühingutes on see korraldatud teisiti. Ettevõtte põhikirja punkt 7.4.3. (tulenevalt riigivaraseaduse § 81 lg 1 p 31) kohaselt valib üldkoosolek (ainuaktsionär) nõukogu liikmete hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Ainuaktsionäri esindaja on otsustanud nimetada nõukogu esimeheks Kaido Padari alates 12.06.2023.

 

Seega alates 12.06.2023 jätkab nõukogu neljaliikmelisena;

  • Kaido Padar
  • Eve Murumaa
  • Norman Aas 
  • Pärt-Eo Rannap      

Ainuaktsionäril on vastavalt ettevõtte põhikirjale võimalus nimetada nõukogu koosseisu veel üks täiendav nõukogu liige.