Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Algas Eesti Taimekasvatuse Instituudi hoonekompleksi arhitektuurivõistlus

Foto: Maris Tomba

Foto: Maris Tomba

Riigi Kinnisvara korraldab koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga (ETKI) arhitektuurivõistluse aretuskeskuse ja aretuskompleksi parima ideekavandi leidmiseks.

 

Võistluse aluseks on arhitektuurivõistluse võistlusülesanne koos ruumiprogrammiga ning Jõgeva aleviku Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 detailplaneering. Võistlusala pindala on kokku ca 38 799 m2. Võistlusala asub Jõgeva alevikus, Jõgeva maakonnas.

 

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 21. juuni 2022 kell 11.00. Riigihange „Eesti Taimekasvatus Instituudi Seemne 10a ja Muru 5 hoonete arhitektuurivõistlus” on avaldatud riiklikus riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4470108/general-info. Hanke viitenumber on 249570. Hanke eeldatav maksumus, sh hanke osad on 792 000 eurot.

 

Võistlusala koosneb kahest kinnistust – Seemne tn 10A ja Muru tn 5. Hoonekompleksis tuleb lahendada kaks uut hoonet. Aretuskeskus II planeeritav maht on 2200 m2 ja aretuskompleksi maht 3900 m2. Uues aretuskeskuses II hakatakse tegelema agrotehnoloogia, tootearenduse, köögivilja kasvatuse ja heintaimede kasvatuse aretuse ning arendamisega. Uue hoone ehitamine ja sisustamine on oluline aastakümnete pikkuse sordiaretustöö edukaks jätkamiseks.

 

Aretuskompleksi hoone rekonstrueerimisega koondatakse ETKI tööruumid kokku ühte hoonesse. Planeeritud rekonstrueeritavast hoonest saab tulevikus olema Eesti Taimekasvatuse Instituudi peahoone, kus leiavad tööd enam kui 70 teadurit. Hoones asetsevad kartulihoidlad, kartulilaborid ja köögiviljaseemnekasvatuse laborid, teadurite tööruumid ja suurem saal temaatiliste konverentside pidamiseks.

 

Foto: Maa-ameti kaldaerofoto 2021