Font size

Lineheight

Contrast

Riigi Kinnisvara hangib avaliku sektori hoonetele roheelektrit

Riigi Kinnisvara taastuvelektri hange

Riigi Kinnisvara taastuvelektri hange

Riigi Kinnisvara kuulutas välja taastuvelektri hanke, et anda juba lähiaastatel hoogu puhta elektri laialdasemale kasutusele avalikus sektoris ning vähendada oma hoonete kasutuse mõju keskkonnale.

 

Avaliku sektori elektritarbimine moodustab ligikaudu kümnendiku kogu Eestis tarbitud elektrist. Valitsuse otsusel on alustatud riigiasutuste etapiviisilist üleminekut puhta elektri kasutusele, et jõuda 2030. aastaks seatud eesmärgini katta kogu riigi aastane tarbimine täielikult taastuvelektriga. Riigi Kinnisvara on alustanud selle tagamiseks fikseeritud hinnaga taastuvelektri hankimist.

 

Hanke eesmärk on suurendada taastuvelektri kasutust avalikus sektoris ja vähendada riigiasutuste energiakulude suuri hinnakõikumisi järgneva kahe aasta jooksul. Elektriostu lepingud on plaanis sõlmida kuni kolme lepingupartneriga kogumahus 35 GWh aastas, mis moodustab ligi poole kogu Riigi Kinnisvara hoonete tarbitavast elektrist.

 

Välja kuulutatud hankega ostetav elekter peab olema pärit taastuvatest allikatest – vesi, tuul, päike, laine, tõus ja mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas või biomass. Hankes saavad osaleda nii tootjad kui ka elektrimüüjad.


Kliimaminister Kristen Michali sõnul on tegemist olulise sammuga teel Eesti energeetika kliimakindlaks muutmisel. „Tänaseks oleme jõudnud kolmandikuni eesmärgist toota 2030. aastaks kogu Eestis tarbitav elekter taastuvatest allikatest. Avaliku sektori puhta elektri hange toetab uute taastuvenergia tootmisvõimsuste arendamist ja vähendab avalikus sektoris fossiilsete kütuste kasutamist. Kliimakindla majanduse seaduses soovime seada eesmärgiks, et avalik sektor loobub 2040. aastaks fossiilsete kütuste kasutamisest täielikult,“ sõnas Michal.

 

Riigi Kinnisvara energiateenuste ja toimepidevuse juhi Taavi Janno sõnul jätkab ettevõte paralleelselt hankega teiste keskkonnasäästulahenduste aktiivse kasutuselevõtuga. „Rohelise elektri kasutuselevõtu kõrval jätkame energiatarbimise vähendamist toetavate lahendustega, näiteks lokaalseks tootmiseks ja tarbimiseks paigaldame hoonetele päikesepaneele ja akupanku; led valgustusele üleminek, hooneautomaatikaga varustatud majades juurutame digioperaatorit ehk nutikat energiajuhimissüsteemi. Vanemates majades, kus automaatika puudub, kasutame mõõteandmete kauglugemist, et tagada efektiivsemalt vajaduspõhist sisekliimat ning avastada lekkeid,“ ütles Janno.

 

Taastuvelektri hanke pakkumisi ootab Riigi Kinnisvara 9. juuliks ning eelduslikult jõuab roheelekter hoonetesse 2025. aasta alguseks. Rohehankega saab tutvuda riigihangete registris siin: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7344964/general-info