Font size

Lineheight

Contrast

Sponsorships

Payment of sponsorships and making of donations

The sponsorship activities of Riigi Kinnisvara AS are organised in accordance with the Articles of Association, which states that the company may pay support and make donations on the following terms and conditions:

  • the payment of support promotes the operational and financial goals of Riigi Kinnisvara AS;
  • Riigi Kinnisvara AS has free funds to pay the support
  • the total amount of support paid by companies in the consolidation group of Riigi Kinnisvara AS in one calendar year shall not exceed the prescribed support rate of 0,5% of the average consolidated net profit of the last three financial years.

Riigi Kinnisvara AS shall publish information on support paid and donations made on its website within three working days after the adoption of the relevant resolution. Relevant information is publicly available on the website for at least five years after the support was terminated or the donation made. The information on the web page shall include the name of the recipient of the support, the amount of the support and the reasoning for the support.

2021

2021. aastal viisime läbi hariduse edendamise ja erialade mainekujunduse eesmärgil Riigi Kinnisvara stipendiumikonkursi „Tuleviku tipud“, et Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata,  tunnustada ja toetada uut andekat kinnisvara- ja ehitussektori innovatsiooni vedavat põlvkonda.

Stipendiumile said kandideerida kõik bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe, inseneri- või magistriõppe ning doktoriõppe tudengid Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist, kelle teadustöö suund on seotud Riigi Kinnisvara tegevuseesmärkidega.

2021. aastal pälvisid Riigi Kinnisvara stipendiumi järgmised üliõpilased:

Liis Tammekand (Keskkonna-, energia ja keemiatehnoloogia bakalaureuseõpe, TalTech) diplomitöö probleemipüsitus ja teemakäsitlus on väga lähedased sellele, millega RKAS igas hoone arendusprojektis kokku puutub – energiatõhusus, kvaliteetne sisekliima koos valgustusega, hooneautomaatika ja tarbimiskulude kokkuhoid. Lõputöö tulemusi saab võrrelda Riigi Kinnisvara AS poolt tehtud varasemate sarnaste analüüsidega. Stipendiumi suurus: 1500 eurot.

Anna Krasnikova (Hoonete sisekliima ja veetehnika magistriõpe, TalTech) lõputöö teema on väga aktuaalne: Linna sadeveesüsteemide üleujutusriski leevendamismeetmete planeerimine. RKAS puutub kokku paljude probleemidega, mis nii hoonete kui ka kinnistutega kaasnevad pärast üleujutusi. Kindlasti on Anna  inimesena oma valdkonna tipp. Stipendiumi suurus: 2000 eurot.

Meelis Vapper (Inseneri teaduskond hooned ja rajatised, Taltech) teema on väga oluline ning hetkel ei ole teada kedagi, kes midagi sellist teeks: Kergkonstruktsioonide kaitse plahvatusest tingitud ülerõhu tõttu. Töö autori poolt läbiviidud katsed toetavad teema püstitust. RKAS-i jaoks samuti oluline teema, kuna meie oleme ka hoonete turvalisuse eestvedaja. Stipendiumi suurus: 2000 eurot.

Eneli Kleemann (Arhitektuur ja linnaplaneerimine magistriõpe, EKA) on kindlasti „Tuleviku Tipp“. Väga praktiline, suure mõjuga ja suurejooneline töö - tühjad kontoriruumid ja kodukontor. Lahendus ülearustele kontoripindadele tulevikus. Stipendiumi suurus: 2000 eurot.

Robert Krautmann (Doktorant-nooremteadur, keemiliste kiletetehnoloogiate labor, Taltech) teema tegeleb uudse, kulutõhusa, poolläbipaistva ja kahepoolse päikeseelemenditehnoloogia väljaarendamisega. Väga tuleviku teema ja uudne lahendus. Praktika ja katsed toetavad teema püstitust. Oma ala tippspetsialist. Stipendiumi suurus: 3000 eurot.

NUKU Theatre (extension completed 2016). Photo: K. Haagen