Font size

Lineheight

Contrast

Tallinna Euroopa Kooli lae viimistluskihtide varingu põhjustasid 50 aasta tagused ehitusvead

Euroopa Kool Tallinnas. Foto: Annely Jõgeva

Euroopa Kool Tallinnas. Foto: Annely Jõgeva

2. septembril toimus Tallinnas Euroopa Koolis A-korpuse 2. korruse aula lae viimistluskihtide varing, mille järgselt õppehoone suleti ning kool jätkas õppetegevust koduõppel. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tellis hoonele auditi, mille kohaselt ei olnud 1969. aastal toimunud hoone põlengu järgselt lae ehitamisel järgitud projektlahendust. Edasise ohutuse tagamiseks tuleb ümber ehitada aula õhuruumi lagi ja üks aulaga külgnev koridor. Ülejäänud õppehoone on kasutamiseks ohutu.

 

TTJA tellitud auditist selgus, et õnnetuse peamine põhjus peitus krohvlae ebapiisavates naelkinnitustes, kui aula lae ehitamisel 1969. aastal ei järgitud projektlahendust. Eksperdi hoone ülevaatuste ja dokumentidega tutvumise järel selgus, et saali laega analoogselt on ehitatud aula õhuruumi lagi ja ühe aulaga külgneva koridori lagi, mistõttu ümberehitustöödesse tuleb ka need ruumid kaasata. Auditi hinnangul on ülejäänud hoone osade sihtotstarbeline kasutamine ohutu.

 

„Oleme auditi tulemustest lähtuvalt seisukohal, et tuleb võtta kasutusele parandusmeetmed, mille abil muuta kahjustustega hoone konstruktsioonid nõuetekohaseks, kaasates tegevuste planeerimiseks ja teostuseks vastava ala spetsialistid,“ kommenteeris TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Priit Pallu.

 

„Vastavalt TTJA juhistele tellime kooli aula lae remonttöödeks projekti ja vastavalt sellele teostame taastamistööd. Enne tööde lõpetamist jääb aula suletuks. Järgime igakülgselt TTJA soovitusi,“ sõnas Riigi Kinnisvara AS kinnisvaraarenduse direktori kohusetäitja Tarmo Mändmets.

 

„Kool on saanud tavapärase õppetegevusega alustada hoone teistes ruumides, kuid aula jääb taastamistööde lõpuni suletuks. Saime vajalikud tegevused ümber suunata lähedal asuvate koolide ruumidesse. Täname siinkohal Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi, kes meid kohe aitas,“ sõnas kooli direktor Ian Karell.

 

Tallinna Euroopa Kool on akrediteeritud Euroopa Kool. Selle rajas Haridus- ja Teadusministeerium 2013. aastal, et pakkuda mitmekeelset ja rahvusvahelist haridust eelkooli, algkooli ning vanema kooliastme tasemel. Koolis toimub õppetöö Euroopa Koolide õppekavade järgi ning lõpetamisel saavad õpilased Euroopa Bakalaureuse diplomi. Tallinna Euroopa Kooli pidajaks on Sihtasutus Euroopa Kool ning hoone on Riigi Kinnisvara hallata.