Font size

Lineheight

Contrast

Kandideeri Riigi Kinnisvara stipendiumikonkursil „Tuleviku tipud“

Riigi Kinnisvara stipendiumikonkurss 2023

Riigi Kinnisvara stipendiumikonkurss 2023

Riigi Kinnisvara AS on 13 aasta jooksul toetanud edukaid ruumi- ja töökeskkonnaloome, projekteerimise, ehituse ja kinnisvaravaldkonna bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tudengeid arendusstipendiumitega, millele saab ka sel aastal kandideerida 24. oktoobrini 2023.

 

Riigi Kinnisvara panustab kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskusena valdkonna teadus- ja arendustegevusse digitaliseerimise, ehituse keskkonnamõjude vähendamise ja jätkusuutlikkuse, ringmajanduse, ruumiloome ja töökeskkondade disainiga seotud teemadel. Riigi Kinnisvara on toetanud valdkondlikku teadus- ja arendustegevust alates 2011. aastast enam kui 800 tuhande euro ulatuses, sealhulgas toetanud nii uurimistööde läbiviimist kui kinnisvara ja sellega otseselt seotud valdkondade tudengeid stipendiumitega.

 

„Riigi Kinnisvara peab oluliseks panustada innovatsiooni ja investeerida teadlikult valdkonna arengusse ning selle tulevikuspetsialistide järelkasvu. Rajades nii uusi hooneid kui ka kasutades innovaatilisi lahendusi olemasolevate renoveerimiseks kujundab kinnisvarasektor iga hoone ja ruumiga Eesti riigi ning avaliku ruumi nägu. Ühe mugava ja kaasaegsete võimalustega hoone rajamise protsess eeldab tulevikku vaatavaid ideid projekteerimise etapis, teadlikku ruumi- ja tegevuskeskkonna planeerimist, ruumipsühholoogia põhimõtete rakendamist ning loomulikult ka ehituslikult kõige selle ellu viimist. Riigi Kinnisvara jaoks on tähtis, et kõik need valdkonnad oleksid noorte jaoks atraktiivsed, sest koos uue põlvkonna ja värskete ideedega saame jätkata kinnisvarasektoris funktsionaalsete, kaasaegsete, energiatõhusate ja esteetiliste ruumide ja hoonete loomist,“ sõnas Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin.

 

Tudengid on oodatud kandideerima järgmistel teemadel tehtavate uurimistöödega:

teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine;

hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus;

hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid;

kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine;

avaliku ruumi loomine ja kujundamine;

töökeskkonna disain
.

 

Stipendiumite suurus on bakalaureuseõppes 2000 eurot, magistriõppes 3000 eurot ja doktoriõppes 5000 eurot. Stipendiumid määratakse stipendiumikomisjoni poolt väljavalitud üliõpilastele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas. Ülikoolil on õigus stipendiumitest maha arvestada halduskulud kuni 10% ulatuses.

 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb ühendust võtta oma ülikooliga ning esitada statuudis nõutud dokumendid – motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele, CV ning õpingutulemuste väljatrükk. Lisaks peab stipendiumile kandideerija olema valmis kohtuma Riigi Kinnisvara esindajatega, et esitada 5-minutiline kõne, mille käigus tutvustatakse oma bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö projekti. Kandideerimise tähtaeg stipendiumikonkursil on 24. oktoober.

 

2022. aastal laekus konkursile rekordiliselt 41 taotlust ning tööde üldine tase oli väga kõrge. Üliõpilaste töödest kumas läbi selge suund keskkonnasäästlikkusele ning paljud neist puudutasid väga aktuaalseid teemasid: hoonete ja linnade jätkusuutlik arendamine, ringmajanduse põhimõtete rakendamine, energiatõhusus, linnaruumi segregeerumise vähendamine.

 

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, TalTechi, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilased.

 

Vaata lisaks:

Tallinna Tehnikakõrgkool

TalTech

Tartu Ülikool

EKA

Tallinna Ülikool

EMÜ