Font size

Lineheight

Contrast

Paide kohtu- ja riigimaja kunstikonkurss on avatud

Paide kohtu- ja riigimaja kunstikonkurss

Paide kohtu- ja riigimaja kunstikonkurss

Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parimad kunstiteoste ideelahendused Paide kohtu- ja riigimaja kunstikonkursi fuajeesse. Rekonstrueeritav hoone asub Paide vanalinna muinsuskaitsealal, aadressil Tallinna mnt 18.

 

Loodavad skulptuurid peavad esindama Eesti kunsti hetkeseisu. Olema sobivad ning kohased ajaloolisse hoonesse nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Kunstiteoste lahendused võiks lähtuda hoone otstarbest ja ajaloolisest taustast.

Kunstiteosed hakkavad asuma Paide riigimaja ja Paide kohtumaja fuajees. se.
Kunstiteosed hakkavad asuma Paide kohtu- ja riigimaja fuajees. 

Otsitavad väikevormid hakkavad paiknema hoone ajaloolises osas – 1790. aastal valminud kreisikohtuhoone esimese korruse fuajee neljal seinapostamendil, kõik need neli postamendi alust tuleb täita kunstiga. Kavandatavad skulptuurid peaksid olema ajas vastupidavast väärikast materjalist või materjalidest, eelistatult metall, klaas, keraamika, kivi või nende omavaheline kombinatsioon.

 

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 6. september 2023 kell 15.00.

 

Käimasolevate kunstikonkursside võistlusjuhendid leiab ka Riigi Kinnisvara kodulehelt https://www.rkas.ee/et/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.

Kunstiteosed hakkavad asuma ajaloolises hoones, kus asuvad Paide riigimaja ja Paide kohtumaja.
Kunstiteosed hakkavad asuma ajaloolises hoones, Paide kohtu- ja riigimaja fuajees. 

Kunstikonkursi žüriisse kuuluvad žürii esimees, Paide kohtu– ja riigimaja rekonstrueerimisprojekti sisearhitekt Liisi Murula-Kerstna, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Leena Kuutma ja Tanja Muravskaja, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Maria Arusoo ja Marten Esko ning Riigi Kinnisvara esindaja Maivi Suurmäe. Lisaks osalevad žürii töös hääletusõiguseta ekspertidena Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Madis Mikkor ja Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht Priit Püss.

 

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 63 500 eurot, millele lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus teisele ja kolmandale kohale on kokku 3175 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

 

2018. aastal käivitunud riigimajade arendusprojekti eesmärk on riigiasutuste erinevad teenused kokku tuua ühte hoonesse. Riigimajade loomise idee aluseks on riigi, sh asutuste soov kohalikke elanikke teenindada parimal võimalikul viisil ning lihtsustada riigiga suhtlemist. Eesmärk on pakkuda võimalikult laia ringi avalikke teenuseid, jagada nende tarbimise kohta infot ja abi. Riigimajade planeerimisel on pööratud kõrgendatud tähelepanu kõiki kaasavale disainile ja ligipääsetavusel. Riigi Kinnisvarale on oluline, et riigimaja oleks ligipääsetav kõigile – nii külalisele kui ka riigimajas töötajale.

 

2024. aasta suvel valmivasse Paide kohtu– ja riigimajja on planeeritud Prokuratuuri, Tallinna vangla, Muinsuskaitseameti, Sotsiaalkindlustusameti, Terviseameti, Maksu- ja Tolliameti, Töötukassa, Haridus- ja Nooreameti, Maa-ameti, Rahvakultuuri Keskuse, Muinsuskaitseameti, Tööinspektsiooni, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ning Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna Paide talituse tööruumid. Lisaks paikneb hoones Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja.

 

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates 2021. aastast 110 000 eurot.

 

Lae alla:

Paide riigi- ja kohtumaja kunstikonkursi võistlusjuhend

Paide riigi- ja kohtumaja kunstikonkursi võistlusjuhendi lisad

Paide riigi- ja kohtumaja kunstikonkursi alusdokumentide muudatus I

Paide riigi- ja kohtumaja kunstikonkursi selgitused I

Paide riigi- ja kohtumaja kunstikonkursi selgitused II