Font size

Lineheight

Contrast

Kuressaare kohtumaja kunstikonkurss on avatud

Kuressaare kohtumaja kunstikonkurss

Kuressaare kohtumaja kunstikonkurss

Riigi Kinnisvara koostöös Justiitsministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritava kohtumaja trepihalli seinale. Hoone paikneb Kuressaares, aadressil Lossi 2.

 

Otsitav taies peab olema sobiv ning kohane antud hoonesse nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Kunstiteos võiks haakuda kontseptsioonilt kohtu tegevusvaldkonnast tulenevate ühiskondlike seostega.

 

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 29. juuni 2022 kell 15:00.

Kunstikonkursid ja võistlusjuhendid leiab Riigi Kinnisvara kodulehelt www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.

 

Loodav kunstiteos hakkab paiknema maja kõige vanemas ja väärikamas osas – hoone peatrepikoja paekivist krohvitud seinal. Kunstiteose maksimaalsed mõõdud võivad olla 2600 mm (laius) x 2800 mm (kõrgus). Kogu paiknemisala ei pea taiesega täitma, kuid kindlasti peab planeeritav taies olema nähtav ja mõjus. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale.

 

Kuressaare kohtumaja kunstikonkurss

 

Pärnu maakohtu alla kuuluv Kuressaare kohtumaja on Maakohus, kus arutatakse esimese astme kohtuna kõiki tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju. Kohtumaja asukoht Kuressaare keskväljaku lähedal, Vabadussõja monumendi kõrval annab hoonele linnaehituslikult olulise rolli. Aadlielamuks ehitatud hoonesse asus 19. sajandi lõpus rahukohus ja kinnistuamet, nõukogude ajal toimetas hoones sõjaväehaigla. Taasiseseisvumise järel asus hoonesse taas kohus.

 

2022. aastal alustatud Kuressaare kohtumaja rekonstrueerimise eesmärgiks on luua tänapäeva vajadustele vastav kohtule sobiv töökeskkond, rekonstrueerida tehnosüsteemid ning korrastada hoone arhitektuurset väljanägemist.

 

Kuressaare kohtumaja kunstikonkurss

Kunstikonkursi žüriisse kuuluvad žürii esimees Kuressaare kohtumaja rekonstrueerimisprojekti sisearhitekt Marit Kruus, Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja kohtunik Reena Undrest, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Mare Saare ja Anne Tootmaa, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Elnara Taidre ja Kaarin Kivirähk ning hääletusõiguseta ekspertidena osalevad žürii töös Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja haldusjuht Avo Roosvalt ja Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht Ago Rist.Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks kogusummas 27 300 eurot, millele lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus teisele ja kolmandale kohale on kokku 1365 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates 2021. aastast 110 000 eurot.

 

Lae alla:

Kuressaare kohtumaja kunstikonkursi võistlusjuhend

Kuressaare kohtumaja kunstikonkursi võistlusjuhendi lisad