Font size

Lineheight

Contrast

Riigi Kinnisvara annab välja stipendiumid neljale kinnisvara- ja ehitusvaldkonna tuleviku tipule

Stipendiumid 2020 sügis

Stipendiumid 2020 sügis

Riigi Kinnisvara on läbi 11 aasta toetanud edukaid kinnisvara- ja ehitusvaldkonna tudengeid stipendiumitega, tänavu laekus stipendiumikonkursile “Tuleviku tipud” rekordarv taotlusi. Virtuaalsel liftikõnede üritusel selgitati Riigi Kinnisvara ekspertide poolt 33 taotleja seast välja neli üliõpilast, kes pälvisid stipendiumid koos tunnustusega.„Peame oluliseks, et meie valdkonna erialad oleksid noorte seas atraktiivsed. Näeme võimalusi nii tippteadlaste kui ka alustava põlvkonna kaasamises, sest uute ideede ja teadmistega saame luua innovaatilisi lahendusi ruumiloome valdkonnas eri sektorite ja paljude valdkondade ning osaliste koosmõjus,“ ütles Riigi Kinnisvara juht Kati Kusmin ja lisas, et  homse loovad tänased talendid, mistõttu soovib Riigi Kinnisvara kui Eesti suurim kinnisvaraettevõte märgata, tunnustada ja toetada uut andekat põlvkonda.Ühe stipendiumi suurus bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppes on 1500 eurot, inseneri- ja magistriõppes 2000 eurot ning doktoriõppes 3000 eurot, millest kõrgkoolide sihtasutustel on lubatud kuni 10% sihtasutuste halduskuludeks maha arvata. Lisaks tekib stipendiumi saajatel võimalus tulla Riigi Kinnisvarasse tasustatud praktikale.Riigi Kinnisvara stipendiumikonkursi „Tuleviku tipud“ omanikud 2020. aastal on:


 

  • Martin Talviku (Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine magistriõpe, TalTech) magistritöö on osa päikesepaneelidega elektrit tootvast fassaadisüsteemi loomise projektist, mis aitab hoonete energiatõhususe valdkonda edasi arendada, seda nii uuendusliku energiakasutamise kui ka jätkusuutlikuma ning rohelisema tehnoloogia näol. Uudset fassaadilahendust oleks paari aasta pärast võimalik juba reaalselt hoonetel rakendada. Martin Talviku nägemus oli hästi põhjendatud, lisaks paistis silma tema suur huvi nii oma uurimisvaldkonna kui ka oma erialal vastu laiemalt. Stipendiumi suurus: 2000 eurot
  • Kaleem Ullahi (Building and Civil Engineering and Architecture doktorantuur, TalTech) doktoritöö teemal "BIM-süsteemide kasutuselevõtt ehituslubade väljastamiseks" võimaldab edasiarendusi digitaalehituse valdkonnas. Töö raames valmib projekt koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga, võimaldades uuritut reaalselt koheselt rakendada. Stipendiumi suurus: 3000 eurot
  • Ulla Alla (Arhitektuur ja linnaplaneerimine magistriõpe, EKA) magistritööga püstitatud küsimus on värske lähenemine Eesti ehitussektori senisele toimisele ning tulevikuvaatele. Lisaks on käsitletavalt teemal suur uurimispotentsiaal näiteks mingi kindla piirkonna või hoonete tüübi hoonevaramu uurimisel. Stipendiumikandidaat põhjendas teema olulisust Eesti hoonevaramu kui terviku vaatest. Stipendiumi suurus: 2000 eurot
  • Markus Puidak (Arhitektuur ja linnaplaneerimine magistriõpe, EKA) tõi uurimisküsimusega välja soovi muuta ehitusarendused kestvamaks. Magistritöö teema konteksti sobituksid hästi nii riigimajad kui maakonnakeskuste sümbolhooned, mille arendusel just pidevat kaasaegsust ning muutusi silmas peab pidama. Stipendiumi suurus: 2000 eurot

 

Stipendiumile said kandideerida kõik bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe, inseneri- või magistriõppe ning doktoriõppe tudengid Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist, kelle teadustöö suund on seotud Riigi Kinnisvara tegevuseesmärkidega.Valdkonnad, mille uurimisel on tudengid oodatud kandideerima hõlmavad järgmisi teemasid:

  • teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine;
  • hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus;
  • hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid;
  • kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine;
  • avaliku ruumi loomine ja kujundamine;
  • töökeskkonna disain.

 

Riigi Kinnisvara on toetanud valdkondlikku teadus- ja arendustegevust alates 2011. aastast läbi stipendiumikonkursside ja teadusuuringute- ja projektide toetamise osas. Üheksa aastaga on Riigi Kinnisvara toetanud kinnisvara- ja ehitusvaldkonna teadusuuringute läbiviimist enam kui poole miljoni euro ulatuses ning tudengeid stipendiumitega kokku juba rohkem kui saja tuhande euroga.