Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Töökorraldus eriolukorras

Siit leiad ülevaate Riigi Kinnisvara toimimisest Eestis kehtestatud eriolukorras ning kuidas see meie koostööd puudutab.

Teenuste osutamine eriolukorras

Riigi Kinnisvara tänane olulisim roll on tagada meie klientidele vajalikud teenused, sh haldusteenus (heakorra-, korrashoiu- ning eripuhastusteenused) ning arendusteenus (sh ehitus-, avarii- ning remonttööd). 

Kokku oleme leppinud prioriteetsete objektide osas, et tagada operatiivne heakorrateenus esmajärjekorras nendel objektidel, kus osutatakse elutähtsaid teenuseid või mis on seotud eriolukorra reguleerimisega.

Kinnitame, et meie inimesed on kättesaadavad ning hoolitsevad igapäevaselt meie klientide heaolu eest, samuti aitavad lahendusi leida tekkinud ja tekkivatele olukordadele. Kinnisvarahaldurid ning kinnisvaraarenduse projektijuhid kasutavad turvalisi viiruse leviku tõkestamise kaitsemeetmeid, et objektidel viibimine oleks ohutu. Objektidel viibimine on viidud äärmisele vajadusele, et ühes kohas ei viibiks inimesed koos. 

Meie igapäevane töökorraldus on COVID-19 levikuga muutunud. Töötajad teevad kaugtööd ning koosolekuid kolleegide kui klientidega teeme võimalusel video- või telefonikonverentsi vahendusel. 

Eriolukorrast väljumiseks valmistame samm-sammult ette tegevusplaani, et kõik hooned ja objektid, mis taasavatakse, saaksid seda teha viiruse levikut arvestades turvaliselt. Toetame oma kliente ja koostööpartnereid, et üleminek toimuks nendele võimalikult sujuvalt ja mugavalt.

Kinnisvaraarenduse tegevused

Riigi Kinnisvara teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et jätkata planeeritud investeeringute ning remonttöödega. Samuti teeme kõik selleks, et ettepoole tuua projekte, mis on planeeritud aasta teise poolde. 

2020 oleme planeerinud tellida projekteerimis- ja ehitustöid ca 68 miljoni euro väärtuses, millele lisanduvad Euroopa struktuurfondist rahastatavad riigigümnaasiumite projektid. Tänaseks on välja kuulutatud Tabasalu ja Saaremaa riigigümnaasiumite ehitushanked, lähiajal on plaanis välja kuulutada Laagri riigigümnaasiumi ehitushange. Alustame veel sel aastal mitme päästehoone ja riigimaja projekteerimisega ning uute arhitektuurivõistlustega. Lisaks planeerime hoonetes teostada erinevaid remonttöid kokku ca 25,7 miljoni euro väärtuses, mis on seotud ligikaudu 500 erineva objektiga üle Eesti.

Riigi Kinnisvara eestvedamisel on üheksale ministeeriumile koostatud kinnisvara juhtimiskavad, mis annavad hea aluse kinnisvarainvesteeringute pikaajaliseks planeerimiseks, remondivajaduse hindamiseks, kasutatava pinna optimeerimiseks ning kinnisvara tegevuskulude efektiivsemaks juhtimiseks. Kui valitsus näeb võimalusi kriisiolukorra lahendamise ja toetusmeetmete järgmises etapis projektide ettepoole toomiseks, on Riigi Kinnisvaral valmisolek olemas.

Oleme teinud suurematel projektidel, kus projekteerimismaksumus on miljon eurot või rohkem, vaheakteerimist kuupõhiselt. Samuti oleme valmis vaheakteerimise võimalust kaaluma ka teistes projektides, kui meie koostööpartnerid selleks ettepaneku teevad. Eriolukorrast tingitud ning põhjendatud juhtudel lepingulisi sanktsioone ei rakendata. 

Vabariigi Valitsus kinnitas Riigi Kinnisvara 26. märtsil vabatahtlikuks keskseks hankijaks kinnisvara arendus- ja korrashoiuvaldkonna riigihangetes. Uus roll võimaldab Riigi Kinnisvara kompetentsi kasutada näiteks kohalikel omavalitsustel, riigi sihtasutustel, riigi osalusega eraõiguslikel äriühingutel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel. Sisuliselt on tegemist kinnisvara tugiteenuse keskse korraldamisega, mis vabastab teenuse tellija tugiteenusega tegelemise kohustusest. Riigi Kinnisvara osutab täna kinnisvarateenuseid hoonetes kogupinnaga ligi 1,6 miljonit ruutmeetrit. Oleme valmis oma kogemusi ja teadmisi jagama nii kinnisvaraarenduse kui korrashoiu teenuste hankimisel avalikus sektoris senisest veelgi laiemalt.

Hanketegevus

Riigi ühe suurima riigihankemenetluste läbiviijana korraldas Riigi Kinnisvara 2019. aastal 940 hanget ligi 88 mln euro väärtuses. Jätkame kehtestatud eriolukorras hanketegevusega ning selle aasta esimese kvartalis on plaanis välja kuulutada ca 130 erinevat hanget. Kõigi esimese kvartali hangete kohta leiad täpsemat infot meie kodulehelt

Hankeid viime läbi ikka riigihangete keskkonnas.

Eesti Rahva Muuseum (valmis 2016). Foto: K. Haagen