Hoone kasutusfunktsioon määratakse arvestades hoone tegelikku kasutust. Hoone esialgse kasutusfunktsiooni määrab riigiasutus, andmeid täpsustab inventuuri läbiviija ülevaatuse käigus.

Kui hoonel on mitu funktsionaalselt eristatavat hoone (osa),  jagatakse hoone osadeks, millele antakse eraldi kasutusfunktsioon. Hoone osade eristamine on põhjendatud vaid juhul, kui eristatud hoone osa on eraldi kasutatav (välja üüritav).

Kasutusfunktsioonidest nimetatakse vaid need, mille osakaal ületab 10% kasulikust pinnast (erandina aktuaalsete mõõdistusjooniste puudumisel 20%). Väiksema osa eraldamine on põhjendatud vaid juhul, kui hoone osa on kasutusel eraldi kasutaja poolt (välja üüritud).

Kasutusfunktsioonide määramisel ei arvestata hoonete tegelikku kasutajat, vaid kasutust üldisemalt, kaaludes kasutust eeldusel, et hoone (osa) oleks vaba.

  • Näiteks ehitisregistris tuletõrjedepooks liigitatud hoones (12743)  jagatakse kasutusfunktsioonid vastavalt alternatiivsele kasutusele: büroo ja garaaž.
  • Näiteks ehitisregistris õppehoonena registreeritud garaaž, mida kasutatakse õppeautode hoidmiseks, liigitub garaažiks. Samuti saab n põllumajandus- või tootmisfunktsiooniga õppehoone vastavalt tegelikule kasutusele tootmise või põllumajanduse, mitte õppefunktsiooni.
  • Näiteks ehitisregistris Põllumajanduse (talu-), metsa-, jahi- ja kalamajandushooned liigitatakse kas büroo, lao, tööstuse, tehniliseks hooneks

Hoone osade erinevaid kasutusfunktsioone ei eristata juhtudel, kus erinevad kasutusfunktsioonid toetavad üksteist selliselt, et neid ei ole võimalik eraldi kasutajate poolt kasutada. Hoone osa eraldi kasutatavuse hinnangu andmise kriteeriumiks on vastus küsimusele, kas hoone osa võiks olla eraldi välja üüritav või mitte. Kui on, siis tuleb see eraldada, kui ei, siis ei ole eraldamine võimalik. Näiteks:

  • Näiteks nõupidamisteruumid büroohoones kuuluvad büroo funktsiooni juurde, samas konverentsikeskus, mida saavad kasutada ka kasutajaga mitteseotud kasutajad (mida on võimalik välja rentida), saab eraldi kasutusfunktsiooni (õpe), juhul kui tema pindalaline osakaal on piisavalt suur.
  • Näiteks õppehoones kuuluvad haridustöötajate tööruumid õppefunktsiooni hulka, kuid spordisaal, mida on võimalik ka välja rentida on eraldi kasutusfunktsiooniga.
  • Näiteks karistusasutustes kui erirežiimiga asutustes ei ole võimalik ruume eraldi kasutajate poolt kasutada, seetõttu saab hoone ühe kasutusfunktsiooni: erirežiimiga hoone. Samas politseihoone puhul on enamasti tegemist büroohoonega, mille kasutusfunktsioonideks on büroo ja  erirežiim.

Kõik andmed esitatakse kasuliku pinna kohta, lähtudes vastava hooneosa kasutamise otstarbele vastavast kasulikust pinnast. Kui hoone on ühtse kasutusega, esitatakse vastav info samuti kasuliku pinna kohta, selle puudumisel suletud netopinna kohta.

Kasutusfunkstioonide kirjeldus

Kasutusfunktsioon Kasutuse kirjeldus  Üld-, Piiratud- või Eriotstarbeline Kvantitatiivne kasutusnäitaja (RVV)
1 Elamu Üksikelamu, ridaelamu osa, kaksikelamu osa, suvila, aiamaja, muu Ü -
2 Korter Eluruumid korterelamus Ü -
3 Büroo tavabüroo, kohtu, politsei, tolli, muu  Ü täiskohaga töötajate arv (TKT)
4 Toitlustus õpilastele, töötajatele, äriklientidele Ü kohtade arv (KA)
5 Kaubandus toidukauplus, muu kauplus, teenindus Ü -
6 Majutus üliõpilastele, õpilastele, töötajatele, külalistele, äriklientidele, hotell, motell, külalistemaja, puhkelaagri või sanatooriumi majutus jms;  Ü kohtade arv (KA)
7 Ladu toidukaup, olmekaup, kütus, kemikaalid, metall ja masinad, ehitusmaterjal, puitmaterjal P -
8 Sotsiaal Päevakeskus, tugikodu, varjupaik, lastekodu, noortekodu jms.  P -
9 Tervishoid  Haigla, sanatoorium, vet.ravila; Eristada: päevane ja ööpäevane kasutus P -
10 Õpe Lasteaed, põhikool/gümn., kutsekool, huvikool, labor, ilmajaam jms P õpilaste arv
11 Sport  saal, ujula, jäähall, maneež, lasketiir P -
12 Meelelahutus teater, kontserdisaal, kino, klubi, muu P -
13 Muuseum muuseum, kunst, näitus, raamatukogu, arhiiv P -
14 Tootmine toidukaup, olmekaup, kütus, kemikaalid, metall ja masinad, ehitusmaterjal, puitmaterjal P -
15 Põllumajandus loomakasvatus, taimekasvatus, jahindus, kalandus, metsandus, muu põllumajandushoone, mis ei liigitu tööstuse, lao vm üldise liigi alla. P -
16 Garaaž pealmaagaraaž, allmaagaraaž, parkimismaja, jalgrattahoidla P kasutavate autode arv
17 Transport teenindusjaam, pesula, tankla, hooldustöökoda, vaksal, depoo, muu  P -
18 Kultus ajaloolised hooned, kultus, tavand, muu E -
19 Erirežiim Sisekaitse, arestimaja, vangla, muu E -
20 Side Raadio, televisioon, telekommunikatsioon, serveriruum,  tuletorn, muu E -
21 Tehniline ehitis  Katlamaja, boilerijaam, pumbamaja, kaevumaja, loodushoiu- ja puhastusseadmed, jäätmehoidla, muu E -

 

tagasi avalehele