Turundus- ja sisekommunikatsioonijuht


Otsime oma meeskonda
TURUNDUS- JA SISEKOMMUNIKATSIOONI JUHTI

kelle töö eesmärgiks on ettevõtte turundus- ja sisekommunikatsioonitegevuste planeerimine, korraldamine, arendamine ja elluviimine, sh:
 • töötab välja ning rakendab ettevõtte  turundus- ja sisekommunikatsioonistrateegia
 • koostab turundustegevuste ja sisekommunikatsiooni eelarve ning vastutab selle täitmise eest
 • töötab välja ettevõtte sise- ja välisveebilehekülgede arendamise kontseptsiooni ning korraldab veebikeskkondade sisustamise ettevõtte tegevust kajastavate materjalidega
 • koordineerib ettevõtte ühtse stiili ja visuaalse identiteedi väljatöötamist, ajakohasena hoidmist ning rakendamist
 • koostöös ettevõtte müügijuhiga koostab müügiobjektide turundusplaane ning osaleb nende elluviimisel.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus
 • erialane töökogemus 
 • hangete läbiviimise kogemus 
 • väga hea eesti keele oskus
Lisaks ootame kandidaadilt suurepärast suhtlus- ja läbirääkimisoskust, loovat mõtlemist, head analüüsivõimet, pingetaluvust,  täpsust ja kohusetundlikkust ning oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaga.

Omalt poolt pakume:

 • motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes
 • professionaalset  ja  toetavat meeskonda
 • kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas
 • võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks

Kandidaatidel esitada oma sooviavaldus ja CV tähtajaga 11.12.2016.a. e-mail aadressile personal.cv@rkas.ee  märgusõnaga “Turundus- ja sisekommunikatsioonijuht“.  Kandideerida saab ka läbi CV Online ja CV Keskuse portaalide.