Seoses töömahtude suurenemisega võtame tööle

EHITUSE PROJEKTIJUHID
TALLINNA

kelle põhilisteks tööülesanneteks on

Tellijapoolne projekteerimise ja ehitustööde korraldamine ja projektijuhtimine
Sealhulgas:
- Koostöös ehitise kasutajaga vajaduste väljaselgitamine ja lähteülesande koostamine
- Vajadusel kõikide vajalike lubade ja kooskõlastuste hankimine
- Projekti ajakava ja eelarve koostamine
- Riigihangete korraldamine ( projekteerimine, ehitus, omanikujärelevalve, ekspertiisid, jm vajalikud hanked) sealhulgas: lähteülesande ja hankedokumentide koostamine ja koostöös hankeosakonnaga riigihangete menetluse läbiviimine.
- Hankelepingute ettevalmistamine
- Hanke tulemusena sõlmitud lepingute järelevalve ja lepingukohustuste täitmise kontrollimine.
- Tellijapoolsete lepingukohustuste täitmise tagamine ja Tellija  esindamine
- Projekteerimise ja ehitustööde protsessi kontrollimine sealhulgas töökoosolekute korraldamine ja juhtimine
- Võimalike lepingu käigus tekkinud muudatuste menetlemine ja hindamine
- Võimalike lepingu käigus tekkinud probleemide menetlemine ja lahendamine
- Teostatud projektdokumentatsiooni vastavuse ja ehitustööde kvaliteedi järelevalve ja kontrollimine
- Tööde vastuvõtmine ja dokumentatsiooni vastavuse kontrollimine
- Kogu protsessi dokumenteerimine ja aruandlus lähtuvalt ettevõttes ja konkreetse projekti raames kehtestatud reeglitele ja seadusandlusele.
- Muude projekti realiseerimiseks ja eesmärgi saavutamiseks vajalike ülesannete ja kohustuste täitmine.

Edukal kandidaadil on:
- Ehitusalane vähemalt  rakenduslik kõrgharidus või tehnikaalane kõrgharidus ja ehitusalase kutsetunnistuse (ehitusjuht, omanikujärelevalve vms) olemasolu ja vähemalt 3 aastane töökogemus ehitusvaldkonnas ( projekteerimine, omanikujärelevalve, ehitus (sh ka eriosad), ehitustööde tellija). Kui on muu kõrg- kutsealane- või keskharidus, eeldame vähemalt 6 aastast töökogemust ehitusettevõttes ehitustööde projektijuhina  mille käigus on isiku juhtimisel rajatud või rekonstrueeritud suuremahulisi ehitisi;
- Kõrge motivatsioon, tulemustele orienteeritus, väga hea eesti keele oskus . Vene ja inglise keele oskus tuleb kasuks.
Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui koos meeskonnaga.

Pakume:
- vastutusrikast ja huvitavat tööd;
- meeldivat ja toetavat töökeskkonda;
- saavutustele vastavat tasu ja kaasaegseid töövahendeid


CV märgusõnaga „ehituse projektijuht“  palume saata aadressil Lasnamäe 2, 11412 Tallinn või e-posti aadressil maire.kruusmaa@rkas.ee