Otsime oma meeskonda

Lääne piirkonnajuhti

töökohaga Pärnus


Piirkonnajuhi töö eesmärgiks on tagada piirkonna haldustegevuse toimimine vastavalt kehtivatele seadustele, ettevõtte sisemistele regulatsioonidele ja heale tavale ning hoonete kasutajate rahulolu.  Piirkonnajuht korraldab haldurite kaudu kinnisvara juriidilise, majandusliku ja tehnilise säilimise ning vara omanikule aktuaalse, õigeaegse ja korrektse informatsiooni olemasolu. Oma tööülesannete täitmisel lähtub ettevõttes sätestatud haldusprotseduurist ning kinnisvara korrashoiu tagamise tegevuste standardist.

Tööülesanded:

Piirkonna tegevuse eesmärkide püstitamine, tegevuskavade koostamine ning elluviimise juhtimine lähtuvalt osakonna ja ettevõtte tervikeesmärkidest
Piirkonna töö korraldamine, sh eesmärkide saavutamiseks vajaliku personali leidmine
Piirkonna halduseelarve kinnitamine ja täitmise jälgimine
Piirkonna arvete kooskõlastamine ja lepingute sõlmimine vastavalt volitustele
Objektide efektiivne majandamine ja hoonete kasutatavuse tagamine
Piirkonna haldustegevuse pidev analüüs ja tegevuse korrigeerimine, sh meetmete rakendamine efektiivsuse tagamiseks
Infosüsteemides piirkonna objektide andmete olemasolu ja ajakohasuse tagamine
Piirkonna kinnisvarahaldurite ja spetsialistide juhendamine
Klientide ja töövõtjatega suhtlemine
Haldusprotseduuris kirjeldatud tegevuste elluviimise jälgimine objektidel
Projektides ja protsesside väljatöötamisel osalemine


Nõudmised kandidaadile:

Kõrgharidus (kinnisvaraalane, majanduslik või tehniline)
Juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat
Töökogemus sarnasel ametikohal
Erialaste õigusaktide tundmine
Arvutikasutamise oskus väga heal tasemel (Word, Excel, Outlook, PowerPoint jms)
Väga hea eesti keele oskus ja hea inglise keele oskus
Autojuhiloa olemasolu

Lisaks ootame kandidaadilt süsteemsust, head analüüsioskust, pingetaluvust, suhtlus-, läbirääkimis- ja väljendusoskust, täpsust ja kohusetundlikkust, efektiivse ajakasutuse oskust, otsustus- ja vastutusvõimet, algatusvõimet ja loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaga.

Kasuks tuleb:

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu kutsetunnistuse olemasolu

Vene keele oskus

Omalt poolt pakume:

Motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes
Professionaalset  ja  toetavat meeskonda
Kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas
Võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks


Kandidaatidel esitada motivatsioonikiri ja CV tähtajaga 18. juuni 2017.a e-kirja teel personal.cv@rkas.ee märgusõnaga “Lääne piirkonnajuht“. Kandideerida saab ka läbi CV Online ja CV Keskus keskkondade.