Otsime oma meeskonda

Kinnisvarahaldurit Lõuna piirkonda

töökohaga Tartu

Kinnisvara haldur on ettevõtte keskne kinnisvarajuht, kes korraldab objektipõhise informatsiooni liikumise ettevõtte erinevate struktuuride vahel ning on kõikides kinnisvaraga seotud küsimustes partneriks üürniku esindajatele, tagades hoonete kasutatavuse ning efektiivse ja tulemusliku majandamise. Oma tööülesannete täitmisel lähtub ettevõttes sätestatud haldusprotseduurist ning kinnisvara korrashoiu tagamise tegevuste standardist, sh:

 • kavandab kinnisvaraprojetkide haldamise, koostab eelarve ning vastutab selle täitmise eest;
 • vastutab üürilepinguga võetud kohustuste ja õiguste täitmise eest, koostab üürilepingute muudatusi;
 • korraldab korrashoiuteenuste osutamise objektil (sh vajalikud hanked) ja teenuse järelvalve;
 • koostöös tugistruktuuride ja koostööpartneritega koostab hoonete remondikava ning korraldab remonttööde teostamise;
 • osaleb objektidega seotud arendusprojektides;
 • tagab objektipõhise informatsiooni olemasolu ettevõtte infosüsteemides.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt halduse, majanduse, ehituse või tehnika valdkonnas);
 • erialane töökogemus;
 • väga heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office, AutoCad);
 • väga hea eesti keele oskus;
 • autojuhiloa olemasolu.

Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, pingetaluvust, suhtlus- ja läbirääkimisoskust, täpsust ja kohusetundlikkust, loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaga.

Kasuks tuleb:

 • Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu kutsetunnistus;
 • hoone tehnosüsteemide tundmine;
 • erialaste õigusaktide tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes;
 • professionaalset ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas;
 • võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks.

Kandidaatidel esitada oma sooviavaldus ja CV tähtajaga 04.09.2016.a e-posti aadressile personal.cv@rkas.ee märgusõnaga "Lõuna piirkonna haldur". Kanideerida saab ka CV Online ja CV Keskuse portaalide kaudu.