Otsime oma meeskonda

KINNISVARA HALDURIT PÕHJA PIIRKONDA

Kinnisvara haldur on ettevõtte keskne kinnisvarajuht, kes korraldab objektipõhise informatsiooni liikumise ettevõtte erinevate struktuuride vahel ning on kõikides kinnisvaraga seotud küsimustes partneriks üürniku esindajatele, tagades hoonete kasutatavuse ning efektiivse ja tulemusliku majandamise. Oma tööülesannete täitmisel lähtub ettevõttes sätestatud haldusprotseduurist ning kinnisvara korrashoiu tagamise tegevuste standardist, sh:

 • kavandab kinnisvaraobjektide haldamise, koostab eelarve ning vastutab selle täitmise eest
 • vastutab üürilepinguga võetud kohustuste ja õiguste täitmise eest, koostab üürilepingute muudatusi
 • korraldab korrashoiuteenuste osutamise objektil (sh vajalikud hanked) ja teenuse järelevalve
 • koostöös tugistruktuuride ja koostööpartneritega koostab hoonete remondikava ning korraldab remonttööde teostamise
 • osaleb objektidega seotud arendusprojektides
 • tagab objektipõhise informatsiooni olemasolu ettevõtte
  infosüsteemides

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt halduse, majanduse, ehituse või tehnika valdkonnas) või selle omandamine lõppjärgus (viimane kursus)
 • erialane töökogemus 
 • väga heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office, AutoCad)
 • väga hea eesti keele ja hea vene keele oskus
 • autojuhiloa olemasolu

Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, pingetaluvust, suhtlus-
ja läbirääkimisoskust, täpsust ja kohusetundlikkust, loovat mõtlemist ning
oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaga.

Kasuks tuleb:

 • Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu kutsetunnistus
 • hoone tehnosüsteemide tundmine
 • erialaste õigusaktide tundmine

Omalt poolt pakume:

 • motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes
 • professionaalset  ja  toetavat meeskonda
 • kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas
 • võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks


Kandidaatidel esitada oma sooviavaldus ja CV tähtajaga 17.08.2014.a. aadressile Lasnamäe 2, 11412 Tallinn või e-kiri personal.cv@rkas.ee märgusõnaga “Põhja piirkonna haldur“.  Kandideerida saab ka läbi CV Online ja CV Keskuse
portaalide.