Riigi Kinnisvara AS nõukogu kuulutab välja konkursi

JUHATUSE ESIMEHE
leidmiseks

Juhatuse esimehe töö põhieesmärk on ettevõtte töö korraldamine vastavalt kinnitatud strateegiale, organisatsiooni üldjuhtimine ja ettevõtte tegevuse optimeerimine.

Peamised tööülesanded:
 • riigi kasutatava kinnisvara haldamine, arendamine ja kasutuse optimeerimine
 • ettevõtte hooldus- ja haldusteenuse mahtude kasvu tingimustes kvaliteedi ja kliendirahulolu tagamine
 • tegevuste ja ressursside planeerimine, meeskonna juhtimine ja arendamine
 • omaniku poolt seatud tootluse hoidmine

Nõudmised kandidaadile:
 • kõrgharidus
 • vähemalt 5-aastane suure ettevõtte või organisatsiooni tippjuhtimise kogemus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus iseseisva keelekasutaja tasemel (vähemalt B2 tase)
 • laitmatu reputatsioon ja eelnev tööalane edulugu
 • kinnisvara projektidega kokkupuude kasutaja või tellijana
 • mahukate IT projektide tellimises ja käivitamises osalemine
 • kasuks tuleb koostöökogemus rahvusvaheliste organisatsioonidega ja projektidega

Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, proaktiivsust, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust nii ettevõttes sees kui teiste osapooltega ning oskust töötada nii iseseisvalt kui läbi meeskonna juhtimise.

Pakume väljakutset juhtida Eesti riigi jaoks strateegilist valdkonda, kujundada ning arendada ettevõtet ja riigi kinnisvara-alast kompetentsi.

Konkursi viib läbi ja sobivate kandidaatidega võtab ühendust personaliotsingufirma Amrop. Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (CV) märgusõnaga "RKAS juhatuse esimees" aadressile hedvig.plekksepp@amrop.com hiljemalt 24.09.2017. Lisainfot annab Avo Kaasik telefonil 640 8700.

Kõigi konkursil osalejate konfidentsiaalsus tagatakse. Valituks osutunud kandidaat peab tööle asumist läbima julgeolekukontrolli.

Sobivate kandidaatide puudumisel on Riigi Kinnisvara AS nõukogul õigus tagasi lükata kõik kandidaadid.