Seoses töömahtude suurenemisega otsib Riigi Kinnisvara AS Tartu kontorisse

 

Haldusosakonna Lõuna piirkonna assistenti

Assistendi  põhilisteks tööülesanneteks on:
- haldusjuhi ja haldurite assisteerimine
- kontoritarvete hankimine
- andmesisestus ja andmete õigsuse jälgimine
- piirkonna asjaajamise korraldamine ja juhtimisinformatsiooni õigeaegne vahendamine
- lepingute ja nende muudatuste ettevalmistamine
- hinnapakkumiste võtmine ja hangete korraldamine
- kirjavahetuse korraldamine
- nõupidamiste protokollimine
- ettevõttes kehtivate normdokumentide täitmise organiseerimine ja jälgimine

Edukal kandidaadil on kõrgharidus (võib olla omandamisel), eelnev töökogemus assistendina, väga hea arvuti kasutamise oskus, väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, hea inglise ja vene keele oskus, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus ja kohusetundlikkus.

Kasuks tuleb töökogemus kinnisvara haldusettevõttes, AutoCadi põhifunktsioonide tundmine ja haldustarkvaraga töötamise kogemus.

Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, organiseerimisvõimet, loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui koos meeskonnaga.

Pakume:
- vastutusrikast  ja huvitavat tööd;
- meeldivat ja toetavat töökeskkonda;
- saavutustele vastavat tasu ja kaasaegseid töövahendid.

Motivatsioonikiri ja CV vastava märgusõnaga „assistent“ palume saata hiljemalt
19. detsember 2010 aadressil Lasnamäe 2, 11412 Tallinn või e-posti aadressil maire.kruusmaa@rkas.ee