Võtame tööle

Eriosade projektijuhi Tallinnasse

kelle põhilisteks tööülesanneteks on:

Tagada RKAS-s hoone nõrkvoolusüsteemide (valve- ja videosüsteemid, arvutivõrgud, helindus, hoone automaatika) alane kompetents.

Sealhulgas:
- Osalemine meeskonna liikmena arendusprojektides
- Nõrkvoolu alaste projektide juhtimine
- Osalemine riigihankedokumentide koostamisel ja/või koostöös hankeosakonnaga riigihangete korraldamine
- Hankelepingute ettevalmistamine
- Hanke tulemusena sõlmitud lepingute järelevalve
- Tellijapoolsete lepingukohustuste täitmise tagamine ja Tellija esindamine
- Projekteerimise ja ehitustööde protsessi kontrollimine, sealhulgas töökoosolekute korraldamine ja juhtimine
- Teostatud projektdokumentatsiooni vastavuse ning ehitustööde kvaliteedi järelevalve ja kontrollimine
- Tööde vastuvõtmine ja dokumentatsiooni vastavuse kontrollimine
- Kogu protsessi dokumenteerimine ja aruandlus lähtuvalt ettevõttes ja konkreetse projekti raames kehtestatud reeglitele ja seadusandlusele
- Muude projekti realiseerimiseks ja eesmärgi saavutamiseks vajalike ülesannete ja kohustuste täitmine

Edukal kandidaadil on:
- tehniline kõrgharidus
- töökogemus nõrkvoolu ehituse või projekteerimise valdkonnas
- kutsekvalifikatsioon Turvatehnik III
- kasuks tuleb elektrialane B pädevus
Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui koos meeskonnaga.

Pakume:
- vastutusrikast ja huvitavat tööd;
- meeldivat ja toetavat töökeskkonda;
- kaasaegseid töövahendeid ja täiendkoolituse võimalust


CV palume saata aadressil Lasnamäe 2, 11412 Tallinn või e-posti aadressil maire.kruusmaa@rkas.ee. Hiljemalt 13.11 2011. Kandideerida saab ka läbi CV online süsteemi.