Juhtimissüsteem

13. novembril 2007 väljastati Riigi Kinnisvara AS-ile esimene IS0 9001:2000 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat.

9. märtsil 2009. aastal väljastati aga standardi ISO 14001:2004 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat ja uuendati kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati lähtuvalt juba ajakohastatud kvaliteedijuhtimise ISO 9001:2008 standardist.

Väljastatud sertifikaadid tõendavad, et ettevõte tegutseb kinnisvara arendamise, haldamise ja hooldamise ning ehitusjuhtimise ja omanikujärelvalve valdkonnas kooskõlas eelpool toodud standardite nõuetega.