Kasu riigile

 

Kulude kokkuhoid investeerimiskulude ajatamise teel

Riigi jaoks on investeering kinnisvarasse jooksva aasta kulu, samas kui Riigi Kinnisvara AS kannab investeeringu kulusse amortisatsiooni kaudu. Investeeringud riigiasutuste kasutuses olevatesse hoonetesse. Riigi Kinnisvara ASi abiga nüüdisajastatakse riigiametnike töötingimused, samuti on pinnakasutus uutes või renoveeritud bürooruumides efektiivsem. 

 

Kinnisvarale tehtavate kulutuste läbipaistvus

Riik teeb kulutusi kinnisvarale mitmete eelarveartiklite kaudu – hoonete majandamiskulud, ehitus, kapitaalremont, personalikulud. See teeb kinnisvarakulutuste mõõtmise ja võrdlemise keeruliseks. Riigi Kinnisvara AS esitab riigiasutustele ühe üüriarve, kus on kirjas kõik kliendi kulutused kinnisvarale antud perioodil. Nõnda saavad riigi kulutused kinnisvarale läbipaistvaks.

 

Suuremad tulud ja väiksemad kulud

Riigi Kinnisvara AS üürib kasutult seisvad pinnad välja ja müüb ebavajaliku kinnisvara. Halduskulud vähenevad mastaabiefekti tõttu, teenuste ostmisel viiakse hinnad alla hangetega. Riigi Kinnisvara AS haldab kinnisvara efektiivsemalt kui riigiasutused seda ise tegid.

 

Riigi kinnisvaraportfelli saneerimine

Täna pole riigile kuuluvast kinnisvarast täpset ülevaadet (hoonete pindade suurus, nende seisukord, turuväärtus jms), kuna riigivararegistri andmestik on ebapiisav. Kinnisvara üleandmisel Riigi Kinnisvara ASile viime läbi inventuuri, mille tagajärjel saab omanik varadest täpse ülevaate. Pärast kinnisvara omanikuks saamist on Riigi Kinnisvara ASi ülesandeks see saneerida – lõpetada kahjulikud lepingud, leida varale parim kasutus ning sõlmida uued üüri- ja teenuste ostmise lepingud. Oluline on see, et vara üleandmise tagajärjel Riigi Kinnisvara ASile tekib varale konkreetne peremees.