Seminar ehitusinfo modelleerimise (BIM) juurutamisest Eestis

Tehnikakõrgkool, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja ET Infokeskus korraldasid 10. aprillil 2012 Tallinnas seminari „Ehitusinfo modelleerimise (BIM) juurutamisest Eestis". Ehitusvaldkonna spetsialistidele suunatud teabepäeval anti ülevaade mudelprojekteerimise viimaste aastate arengutest ning juurutamisest Eestis.

Ettekanded

BIM kasutamisest Eestis + Builidng Smart Nordic (BSN) organisatsioon
Aivars Alt, Tallinna Tehnikakõrgkool

MTÜ Eesti BIM Kompetentsikeskuse tegevused
Siim Saidla, TTK/WSP Talone OÜ

RKAS-i BIM praktika viimastest aastatest
Ülari Mõttus, Riigi Kinnisvara AS

EstKONSULT kogemus BIMi juurutamisel
Ahti Lääne, EstKONSULT OÜ

BIM lingid (.ppt)

Seminari avas Tallinna Tehnikakõrgkooli dotsent Aivars Alt