Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkurss

Riigi Kinnisvara AS koostöös Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Arhitektide Liiduga on välja kuulutanud Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkurssi.

Ideekonkursil käsitletav ala asub Tallinna ranna-alal, Patarei kaitsekasarmu ja Vesilennuki angaaride territooriumil ja ümbruses. Võistlusala moodustub kruntidest: Küti 17; Küti 15a; Kalaranna 2 ja Kalaranna 2a. Ideekonkursiga planeeritav võimalik uushoonestusala on 4,0 ha, võistlusala kokku ca 14 ha ning funktsionaalselt seotud uurimisala ca 50 ha.

Justiitsministeeriumi huvi on Küti 17 krundile rajada justiitshoone ja seda toetav uushoonestus. Kultuuriministeeriumi huvi on luua Küti 15a kinnistule ja Küti 17 krundile Meremuuseumi kompleks. Riigi Kinnisvara AS-il on huvi välja töötada Kalaranna 2 ja Kalaranna 2a kinnistul paikneva Patarei kaitsekasarmu kasutusfunktsioon.

Ideekonkurss on anonüümne, üheetapiline ja avalik arhitektuurse ideekavandi võistlus detailplaneeringu laiendatud lahendusskeemile. Ideekonkursi korraldamise eesmärk on saada võistlusalale parim planeeringuline ja mahuline lahendus, mis käsitleb maapinda, funktsioonide paiknemist ning hoonestuse lahendust. Ideekonkursi tulemusena leitakse ideekavand (võistlustöö), mis on edaspidiseks aluseks maa-ala ja hoonete planeerimisel.

Ideekonkursist võivad osa võtta kõik eraõiguslikud juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilised isikud, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi arhitektide liidu või vastava erialase liidu liikmed või isikud kellele on omistatud arhitekti kutse Kutseseaduse või Euroopa Liidu liikmesriigi vastava regulatsiooni tähenduses või grupid, kelle esitatava ideekavandi üheks kaasautoriks ja kollektiivi juhiks on Euroopa Liidu liikmesriigi arhitektide liidu liige või kellele on omistatud arhitekti kutse Kutseseaduse või Euroopa Liidu liikmesriigi vastava regulatsiooni tähenduses.

Auhindadeks on ette nähtud 940 000 Eesti krooni, millest makstakse preemiad 1-3 koha saanud tööde autoritele ning lisaks antakse välja kaks ostupreemiat. Kõik auhindadelt makstavad maksud tasub auhinna saaja.

Ideekavandi esitamise tähtpäev on 13. september 2007.a . Ideekavand tuleb tuua kohale Eesti Arhitektide Liitu, Lai tn. 31, 10133 Tallinn 13.septembri kella 16.00-ni.

Ideekavanditest võib ideekonkursi korraldaja kasutada esimese auhinna saanud ideekavandit (või muud auhinnatud ideekavandit ideekonkursi tingimustes toodu juhtudel) edasise detailplaneerimise korraldamiseks. Ideekavandi realiseerimiseks tellib hankija ideekavandi autori(te)lt väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras võistlusala detailplaneeringu.