f

 

 

 

 

 

Jrk Hanke nimetus Hankija, kelle nimel RKAS hanget korraldab Pakkumuste esitamise tähtpäev ja kellaaeg
(täpsem info hankedokumentides)
Kontaktandmed täiendava info saamiseks Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR, ilma käibemaksuta) Hankedokumendid
Hankija selgitused
(täiendatakse jooksvalt)
1 …………… hoone projekteerimine (nimetus hankedokumendi tiitellehelt) Näiteks:
Lasva vald
Siseministeerium
jne
dd.mm.yyyy kell ……. eesnimi.perenimi@rkas.ee, tel 123 4567

Märgitakse summa.

Juhul kui ei avaldata, siis märge „ei avaldata“

Hankedokument
Tehnilise kirjelduse lisad
Selgitused 1
Selgitused 2

2