Alla siseriiklikku piirmääraga riigihangete arhiiv (kuni 16.05.2011)

Pakkumuste esitamise tähtpäev ja kellaaeg

Hanke nimetus

16.05.2011 kell 16.00

Tallinna Tööstushariduskeskuse ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonete rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve         

(.zip fail 126 KB) 

16.05.2011
kell 16.00
Sõmera Hooldekodu rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
(.zip fail 124 KB)
Lisad
(.zip fail 4,2 MB)
13.05.2011
kell 16.00
Teatri Vanemuine väike maja omanikujärelevalve
(.zip fail 120 KB)

Lisad (projektid)
(.zip fail 31,4 MB)
Selgitused
05.05.2011
(.zip fail 30 KB)

10.05.2011
kell 16.00

Piusa kordoni arhitektuurse ja küttesüsteemi projekti ning Suure-Jaani Politseimaja arhitektuurse projekti koostamine ja autorijärelvalve
(.zip fail koos lisadega 6,4 MB)

06.05.2011
kell 13.00
Narva Hooldebaasi fassaadi, avatäidete ja katuse projekteerimine
(.zip fail 660 KB)
05.05.2011
kell 11.00

Päästeameti Kanepi depoo rekonstrueerimistööde projekteerimine ja ehitamine
(.zip fail 120 KB)

Lisad
(.zip fail 3 MB)

Selgitused
28.04.2011
(.zip fail 25 KB)

02.05.2011
kell 16.00

Erastvere Hooldekodu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
(.zip fail 105 KB)

02.05.2011
kell 16.00

Eesti Kunstimuuseumi hoone kütte-, ventilatsiooni ja kliimasüsteemide projekteerimine
(.zip fail 104 KB)

Lisad
(.zip fail 526 KB)

29.04.2011
kell 12.00

Vidruka Kooli peahoone projekteerimise hange

Pilt objektist
(.zip 586 KB)

29.04.2011
kell 16.00

G. Otsa nim. Muusikakooli peahoone, Tallinna Balletikooli peahoone ja Tallinna Muusikakeskkooli ning Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse hoone rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
(.zip fail 127 KB)

Hankedokumentide muudatus nr 1
(.zip fail 24 KB)
27.04.2011

29.04.2011
kell 16.00
Tallinna Pedagoogilise seminari ühiselamu rekonstrueerimistööde projekteerimine
(.zip fail 104 KB)
30.04.2011
kell 16.00
Valkla Hooldekodu projekteerimise hange
(.zip fail 104 KB)
29.04.2011
kell 16.00

Luua Metsanduskooli võimla omanikujärelevalve hange
(.zip fail 127 KB)

Lisad
(.zip fail 515 KB)

25.04.2011
kell 16.00

Eesti Põllumajandusmuuseum hoone nr. 8 (endine laut) projekteerimise hange 
(.zip fail 370 KB)

Lisad
(.zip fail 500 KB)

25.04.2011
kell 16.00

Sillamäe Hooldekodu rekonstrueerimise projekteerimistööd ja autorijärelevalve
(.zip fail 100 KB)

Lisa - Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele
(.zip fail 2,3 MB)

21.04.2011
kell 12.00
Hiiumaa Ametikooli rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
(.zip fail 104 KB)
20.04.2011
kell 11.00
Päästeameti Viljandi, Puhja, Kanepi, Abja-Paluoja, Tartu, Tõrva ja Võnnu depoode omanikujärelevalve teenus
(.zip fail 670 KB)

Selgitused
14.04.2011
(.zip fail 20 KB)

21.04.2011
kell 16.00
Jõgeva Sordiaretuse Instituudi kesklaboratooriumi projekteerimise hange
(.zip fail 104 KB)
Lisad
(.zip fail 290 KB)
19.04.2011
kell 16.00

Eesti Tervishoiu Muuseumi hoonete renoveerimise omanikujärelevalve
(.zip fail 104 KB)

Lisad
(.zip fail 565 KB

18.04.2011
kell 16.00

Luua Metsanduskooli võimla projekteerimise hange
(.zip fail 104 KB)

Lisad
(.zip fail 3,15 MB)

18.04.2011
kell 16.00

Erastvere Hooldekodu projekteerimise hange
(.zip fail 102 KB)

Lisad
(.zip fail 820 KB)

14.04.2011
kell 12.00
Lõkke 5 ja 3a, Endla 10a, Endla 8 nõrkvoolusüsteemide hooldus
(.zip fail 70 KB)

Hankedokumendi tehnilise kirjelduse (Lisa 4) saab hankes osaleja, kui saadab vastavasisulise e-kirja hanke kontaktisikule, sooviga saada hankedokumendi Lisa 6 - Kinnitus juurdepääsupiiranguga dokumentides sisalduva teabe kaitsmise kohta

Hanke võitja: AS G4S Eesti

14.04.2011
kell 16.00

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli peahoone ning võimla rekonstrueerimise projekteerimistööd
(.zip fail 105 KB)

Lisad
(.zip fail 1,6 MB)
14.04.2011
kell 16.00
Teatri „Vanemuine“ väike maja ehituse hange (aknad, uksed)
(.zip fail 115 KB)
Lisad
(.zip fail 13,7 MB)
13.04.2011
kell 15:00
Eesti Mereakadeemia projekteerimistööd ja autorijärelevalve
(.zip fail 102 KB)
Tehnilise kirjelduse lisad (.zip fail 15,3 MB)
28.03.2011
kell 13.00
Porkuni kooli suurköögi ost ja paigaldus
(.zip fail 100 KB)

28.03.2011
kell 13.00

Porkuni kooli aknakatted
(.zip fail 128 KB)

22.03.2011
kell 11.00

Süle- ja lauaarvutite soetamine
(.zip fail 64,0 KB)

30.03.2011
kell 13:00

Päästeameti Viljandi, Puhja, Tartu ja Tõrva depoode projekteerimise hange (.zip fail 115 KB)

Lisad (.zip fail 6,2 MB)
Selgitused 25.03.11 (.pdf fail)

Hanke võitja: Projekt O2
23.12.2010.
kell  11.00
Sülearvutite ja kontoriseadmete soetamine

 Hanke eesmärk on soetada liisingpakkuja vahendusel uued süle- ning lauaarvutid koos tööks vajalike lisaseadmetega.

Lae alla: Hankedokumendid (.pdf)

07.12.2010
kell 10.00

Narva mnt 11a administraatoriteenuse osutamine

Riigi Kinnisvara ASi eesmärk on päevane administraatori teenuse osutamine Narva mnt 11a Tallinn, asuvas Riigikontrolli hoones.

Soovime leida koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemustega aitaks Tellijal realiseerida püstitatud eesmärk parimal moel.
Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmetega tuleb saata kas PDF-formaadis allkirjastatud dokumendina või digitaalselt allkirjastatud ddoc failina e-posti aadressil mait.alles@rkas.ee hiljemalt 07.12.2010 kell 10.00.
Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.
Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt 529 7770 või e-posti aadressilt mait.alles@rkas.ee.

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Mait Allest, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

Lae alla:
Hankedokumentatsioon (doc fail, 68,43 KB)

Hanke võitja: Facio Halduse OÜ

06.12.2010
kell 10.00

Serverite soetamine, paigaldamine ja seadistamine


Riigi Kinnisvara AS eesmärk on edasi arendada olemasolevat virtualiseerimisplatvormi võimsamate serverite ja välise kettaseadmega.

Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud pöördumisel:

Aadress: Riigi Kinnisvara AS Lasnamäe 2, Tallinn 11412
E-post: ullar.tammiste@rkas.ee

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingukokkuleppe sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet.

Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumentide saajaile 3 tööpäeva jooksul.

Ostetavate asjade tarnimise ja paigaldamise objektiga on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt registreeruda: Üllar Tammiste - IT juht, telefon: 606 3410

Lae alla: Hankedokumentatsioon (doc fail 126 KB)

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Üllar Tammistet, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

Narva piiripunkti platsi ja teede asfaldist katendikihtide projekteerimine ja remonttööd

Riigi Kinnisvara AS eesmärgiks on asukohaga Vestervalli 3, 5, 7 ja Peterburi mnt 1, Narvas, Ida-Virumaal tähtaegselt ja optimaalsete kuludega projekteerida ja remontida piiripunkti kasutamisel platsile ning teedele tekkinud pikivaod sh välja freesida ja taastada asfaldist katendikihid, likvideerida lagunenud sademeveerennid, märkida sõiduradade eraldusjooned ning välja vahetada kanalisatsioonikaevude päised.
Soovime leida koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemustega aitaks Tellijal realiseerida püstitatud eesmark parimal moel.
Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmetega tuleb saata kas PDF-formaadis allkirjastatud dokumendina või digitaalselt allkirjastatud ddoc failina e-posti aadressil urmas.kuslap@rkas.ee hiljemalt 20.10.2010 kell 15.00.
Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.
Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt
527 2076 või e-posti aadressilt urmas.kuslap@rkas.ee.

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Urmas Kuslapit, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

Lae alla:

Hankedokumentatsioon (doc fail, 250 KB)

Liikluskorraldus(1) (pdf fail, 22,3 MB)

Liikuskorraldus(2) (pdf fail, 33,9 MB)

Narva asfaldi remondi töömaa (jpg fail, 108 KB)

Hanke võitja: Baltifalt AS

06.09.2010 kell 10.00

Saaremaal Kallemäe Koolile staadioni rajamine

Riigi Kinnisvara AS eesmärgiks on ehitada Saaremaal,  Valjala vallas,   Kallemäe külas asuvale Kallemäe Koolile staadion,  mis on sportimiseks igati sobiv, vastab kehtestatud nõuetele ja on ülalpidamises võimalikult vastupidav ning mille ülalpidamise kulud on võimalikult madalad.

Staadioni ehitamise töövõttu kuuluvad pinnase kaevetööd, täited,  planeerimistööd, pinnakatted, staadioni abihoone ehitustööd, tee ja parkla ehitus, haljastus jm projektikohased tööd.

Soovime leida koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemustega aitaks Tellijal realiseerida püstitatud eesmark parimal moel.

Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmetega tuleb saata kas PDF-formaadis allkirjastatud dokumendina või digitaalselt allkirjastatud ddoc failina e-posti aadressil peeter.malken@rkas.ee hiljemalt 06.09.2010 kell 10.00.

Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.

Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt 510 2479 või e-posti aadressilt peeter.malken@rkas.ee.

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Peeter Malken`t, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

Lae alla:

Kallemäe staadioni projekt (zip fail, 5928 KB)

Hankedokumentatsioon (ddoc fail, 466 KB)


Hanke võitja: Lemminkäinen Eesti AS
 09.07.2010     kell 14.00

Omanikujärelevalve teenuse  hange

Riigi Kinnisvara AS eesmärk on Jõhvi politsei- ja päästeameti hoone ehitusele omanikujärelevalve teenuse hankimine, millega soovime leida koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemustega aitaks Tellijal realiseerida püstitatud eesmark ja kaitsta Tellija huve parimal moel.

Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmetega tuleb esitada kas allkirjastatuna või digiallkirjastatuna PDF-formaadis e-posti aadressil urmas.kuslap@rkas.ee või paberkandjal aadressil Lasnamäe 2, Tallinn   11412 Urmas Kuslap kätte hiljemalt 09.07.2010 kell 14.00.

Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.

Lae alla:

Riigihanke hankedokumendid

Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt 527 2076 või e-posti aadressilt urmas.kuslap@rkas.ee.

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Urmas Kuslap`t, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

Hanke võitja: Tallinna Linnaehituse AS

 09.07.2010     kell 14.00

Omanikujärelevalve teenuse  hange

Riigi Kinnisvara AS eesmärk on Vaeküla Kooli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse hankimine, millega soovime leida koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemustega aitaks Tellijal realiseerida püstitatud eesmark ja kaitsta Tellija huve parimal moel.

Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmetega tuleb esitada kas allkirjastatuna või digiallkirjastatuna PDF-formaadis e-posti aadressil margus.turkson@rkas.ee või paberkandjal aadressil Lasnamäe 2, Tallinn   11412 Margus Türksoni kätte hiljemalt 09.07.2010 kell 14.00

Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.

Lae alla:

Riigihanke hankedokumendid

Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt
502 8534 või e-posti aadressilt.
margus.turkson@rkas.ee

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Margus Türksonilt, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

Hanke võitja: Tallinna Linnaehituse AS

Heakorrateenuse tellimise hange

Hanke objektiks on heakorrateenus hoones Gonsiori 29 ning kinnistutel Gonsiori 29, Gonsiori 29A ning Kollane 2 vastavalt EVS 807:2004 sätestatust ja tehnilises kirjelduses kirjeldatud mahus. Teenuste eesmärgiks on tagada Hanke objekti puhtus ning kliendi rahulolu.

Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmetega tuleb esitada kas allkirjastatuna või digiallkirjastatuna PDF-formaadis e-posti aadressil remo.reinsalu@rkas.eevõi paberkandjal kinnises ümbrikus aadressil Lasnamäe 2, Tallinn 11412 Remo Reinsalu kätte hiljemalt  10.03.2010 kell 11.00

Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.

Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt 5162691 või e-posti aadressilt remo.reinsalu@rkas.ee

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Remo Reinsalu, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.


Hanke võitja: OÜ Kinnisvarateenindus

 


Nõrkvoolusüsteemide tehnohoolduse tellimise hange

Riigi Kinnisvara AS eesmärk on tagada hoonete ATS-i, valve-, video- ja läbipääsusüsteemide ja teiste tehnilistes kirjeldustes toodud süsteemide katkematu korrasolek läbi seadmete tehnohoolduse, et tagada süsteemide eesmärgipärane kasutamine.

Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmetega tuleb esitada kas allkirjastatuna või digiallkirjastatuna PDF-formaadis e-posti aadressil ago.holm@rkas.ee või paberkandjal kinnises ümbrikus aadressil Lasnamäe 2, Tallinn 11412  Ago Holm´i kätte hiljemalt 27.11.2009 kell 13.00.

Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.

Lae alla:

Riigihanke hankedokumendid:

.ddoc (142 KB) või .pdf (232 KB)

Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt 522 02 02 või e-posti aadressilt ago.holm@rkas.ee

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Ago Holm´i, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

16.11.2009 kell 12.00

Elektrikäidu tellimise hange

Riigi Kinnisvara AS eesmärk on Hoonete ja nende juurde kuuluvate elektrisüsteemide elektirkäidu ja käidukorralduse tellimine, millega tagatakse hooldatavate süsteemide ja seadmete energiasäästlik, eesmärgipärane ilma häireteta töö ja operatiivne mittevastavuste kõrvaldamine ning kliendi rahulolu.

Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmetega tuleb esitada kas allkirjastatuna või digiallkirjastatuna PDF-formaadis e-posti aadressil margo.merirand@rkas.eevõi paberkandjal aadressil Jaama 26, Jõhvi 41532 Margo Merirand kätte hiljemalt  16.11.2009 kell 12.00

Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.

Lae alla:

Riigihanke hankedokumendid

Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt 518 4978 või e-posti aadressilt margo.merirand@rkas.ee

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Margo Merirand’i, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

Hanke võitja: Ampriekspert OÜ

02.11.2009 kell 10.00

Riigi Kinnisvara AS siseaudiitori teenuse tellimine

Käesoleva  hanke eesmärk on leida professionaalne siseauditi teenuse osutaja RKAS-le kaheks aastaks lepingu sõlmimisest arvates. Teenuse osutamise eeldatav alguskuupäev on 30.11.2009  ja eeldatav lõpptähtpäev on 01.12.2011. a.

Tellitava teenusega soovib Hankija saavutada järgmised eesmärgid:

  1. Viiakse vastavalt riskihinnangule läbi 2010.-2011.a. tööplaanis ette nähtud siseauditi töövõtud käesoleva hankega piiratud ulatuses.
  2. Nõustatakse ettevõtte juhatust, auditikomiteed ja nõukogu vastavalt vajadusele töövõttude käigus selgunud probleemide selgitamisel ja  lahendusvariantide analüüsil.

Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmete ning dokumentidega tuleb esitada kas allkirjastatuna paberkandjal aadressil Lasnamäe 2, Tallinn 11412 (10.korrus) Krista Hamburg kätte või digiallkirjastatuna PDF-formaadis e-posti aadressil krista.hamburg(ät)rkas.ee hiljemalt  02.11.2009 kell 10.00

Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.

Lae alla:

Riigihanke hankedokumendid (.pdf, 625 KB)

Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt 606 3453 või e-posti aadressilt alo.pikk(ät)rkas.ee

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Krista Hamburgi (krista.hamburg (ät) rkas.ee), et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

14.09.2009 kell 10.00


 

Viljandi Maagümnaasiumi algklasside hoone lavaseadmete hange

Rekonstrueeritud Viljandi Maagümnaasiumi algklasside hoonesse soovitakse hankida saali lavaseadmeid, sh. lavakardinaid ja akse, koos siinide ja stangesüsteemidega ning valgusaparatuur, koos kinnituskronsteinidega. Hankesse kuulub ka transport objektile ja paigaldus (montaaž) Hankija poolt määratud ruumi, tagades Asjade garantii ning kõik muud Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd ja toimingud.

Pakkumus koos hankedokumentides nõutud andmetega tuleb esitada kas allkirjastatuna või digiallkirjastatuna PDF-formaadis e-posti aadressil margus.manno@rkas.ee või paberkandjal aadressil Raatuse 20, Tartu  50109  Margus Männo kätte hiljemalt  14.09.2009 kell 10.00

Hankija poolt tehtavad otsused edastatakse kõikidele pakkumuse esitanud isikutele e-posti teel.

Lae alla:

Riigihanke hankedokumendid

NB! Hankedokumentide allalaadimisest palume teavitada e-meili teel Margus Männo’t, et tagada huvitatud isikule hankemenetluse käigus antava võimaliku täiendava info laekumine.

Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik
saada telefonilt 744 6678 või
e-posti aadressilt
margus.manno@rkas.ee

Hanke võitja: Startus OÜ

29.05.2009 kell 10.00 Inventariseerimisjooniste tellimine Riigi Kinnisvara AS objektidele: 

Hankija esitab hankedokumendid üheaegselt hankemenetluses osalemise taotluse esitanud isikutele, kes vastavad alljärgnevatele tingimustele:

Taotleja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud vähemalt 3 (kolm) üle 1 000 m² suletud netopinnaga sarnase ehitise inventariseerimistöö. Sarnaseks inventariseerimistööks loetakse büroo- ja administratiivhoonete, ärihoonete, avalike hoonete (sh koolid) inventariseerimistöid. Taotleja peab olema nimetatud tööd teostanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Taotleja esitab käesolevas punktis nõutud tingimustele vastavuse tõenduseks teostatud sarnaste tööde nimekirja koos andmetega tööde maksumuse, tegemise aja, koha, tellijate andmete ning tööde objektiks olnud ehitiste suletud netopinna suuruse kohta.

Nimekirjale peab olema lisatud kinnitus, mille kohaselt  nimekirjas märgitud inventariseerimistööd on tehtud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Taotlus hankemenetluses osalemiseks koos eelnevalt kirjeldatud andmetega teostatud tööde kohta ning taotleja kontaktandmetega tuleb esitada kas allkirjastatuna või digiallkirjastatuna PDF-formaadis e-posti aadressil margit.kustavus@rkas.ee või paberkandjal aadressil Tartu mnt 85, Tallinn 10115 Margit Kustavus’e kätte hiljemalt  29.05.2009 kell 10.00

Taotlejate kvalifitseerimise otsus tehakse ning edastatakse kõikidele taotluse esitanud isikutele e-posti teel. Hankedokumendid väljastatakse üksnes kvalifitseerunud taotlejatele.

Lae alla:

Riigihanke tehniline kirjeldus

Pakkumuste avamise tähtpäev on 08.06.2009.

Täiendavat infot hanke tingimuste kohta on võimalik saada telefonilt 606 3465 või e-posti aadressilt margit.kustavus@rkas.ee

Hanke võitja: TLN TIB OÜ

17.04.2009 Tallinnas, Kolde 65 politseihoone spordisaali sisustus
 -  Hankelepingu täitmise tähtpäev: 22.05.2009
 - Kontaktisik: Urmas Kuslap, urmas.kuslap [at] rkas.ee

Hanke võitja: Citysec AS
17.04.2009

Tallinnas, Kolde 65 politseihoone aknakatted
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 22.05.2009
- Kontaktisik: Urmas Kuslap, urmas.kuslap [at] rkas.ee

Hanke võitja: Päikesedekoori OÜ

13.03.2009 Suur-Ameerika 1, Tallinn 2. korruse ehitus- ja remonditööd
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 25.05.2009
- Kontaktisik: Urmas Kuslap, urmas.kuslap [at] rkas.ee

Hanke võitja: Agretten OÜ
4.01.2009 Tallinnas, Rahumäe tee 6 ehitustööde omanikujärelevalve
 -  Hankelepingu täitmise tähtpäev: 14.09.2010
 - Kontaktisik: Hindrek Werder, hindrek.werder [at] rkas.ee
08.08.2008 C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasiumi võimla renoveerimine
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 21.11.2008
- Kontaktisik: Margus Männo, margus.manno [at] rkas.ee

Hanke võitja: Tallinna Linnaehituse AS
26.06.2008 Elektrikäidu tellimine objektidele
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 31.08.2011
- Kontaktisik: Tanel Tiits, tanel.tiits [at] rkas.ee

Hanke võitja: Kinnisvarateenindus OÜ
07.08.2008 Politseiameti sidetehnikatalitluse hoone erimööbli tarne ja paigaldus
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 01.09.2008
- Kontaktisik: Hindrek Werder, hindrek.werder [at] rkas.ee

Hanke võitja: Metkall OÜ
17.07.2008 Suur-Ameerika 1 valgustussüsteemi uuendamine bürooruumides
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 25.09.2008
- Kontaktisik: Urmas Kuslap, urmas.kuslap [at] rkas.ee

Hanke võitja: Reval Elekter OÜ
14.07.2008

Tallinnas Lai tn 46/48 ja Oleviste tn 3 ehitustööde omanikujärelevalve
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 15.07.2012
- Kontaktisik: Kaido Palmar, kaido.palmar [at] rkas.ee

Hanke võitja: Bucoma OÜ

25.04.2008 Suur-Ameerika 1 kardinad
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 27.06.2008
- Kontaktisik: Kristjan Poltimäe, kristjan.poltimae [at] rkas.ee

Hanke võitja: Veepisar AS
04.03.2008 Madara tn 24, Tallinn detailplaneeringu koostamine
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 01.09.2009
- Kontaktisik: Kaupo Pajumäe, kaupo.pajumae [at] rkas.ee
21.02.2008 Harku alevikus Pikk tn 19 ja Pikk tn 19c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 14.02.2009
- Kontaktisik: Aare Rahula, aare.rahula [at] rkas.ee
07.04.2008 Viru Vangla kuivendustööd
- Hankelepingu täitmise tähtaeg:
   - Tööde ehitustööde teostamise tähtaeg 15.07.2008.
   - Kõikide tööde, sh hooldustööd teostamise lõpptähtaeg 15.11.2008
- Kontaktisik: Kaupo Reinvee, kaupo.reinvee [at] tsm.ee
20.03.2008 Viljandi C.R. Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi söökla rekonstrueerimine
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 01.08.2008
- Kontaktisik: Margus Männo, margus.manno [at] rkas.ee

Hanke võitja: Tallinna Linnaehituse AS
13.02.2008 Kolde pst 65 politseihoone rajamise omanikujärelvalve
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 20.04.2009
- Kontaktisik: Urmas Kuslap, urmas.kuslap [at] rkas.ee

Hanke võitja: Ösel Consulting OÜ
29.01.2008 Lasnamäe tn. 2 büroohoone ehitustööde omanikujärelevalve
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 27.05.2009
- Kontaktisik: Aleksei Romanjuk, aleksei.romanjuk [at] rkas.ee

Hanke võitja: TSM AS
19.03.2008 Rahumäe tee 6 laoriiulid
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 09.05.2008
- Kontaktisik: Kristjan Poltimäe, kristjan.poltimae [at] rkas.ee

Hanke võitja: Konsensus-Laomaailm AS
08.01.2008 Melliste lasteaed-algkooli juurdeehituse kohtkindla spordiinventari ostmine ja paigaldus
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 15.02.2008
- Kontaktisik: Toomas Määrmann, toomas.maarmann [at] rkas.ee
23.01.2008 Viru vangla ja arestimaja pääsla turvaseadmed
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 15.03.2010 (sisaldab garantiiaega; sh kõikide asjade paigalduse lõpptähtaeg - 10.03.2008) 
- Kontaktisik: Andrus Kõre, andrus.kore [at] rkas.ee

Hanke võitja: Alarmtec AS
14.01.2008 Hoone valvesüsteemide hooldus
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 31.01.2010
- Kontaktisik: Remo Reinsalu, remo.reinsalu [at] rkas.ee
14.01.2008 Viru Vangla kinnipeetavate olmetehnika
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 15.03.2010 (sialdab garantiiaega; sh paigalduse lõpptähtaeg - 28.02.2008) 
- Kontaktisik: Andrus Kõre, andrus.kore [at] rkas.ee

Hanke võitja: Sandmani Grupi AS
22.10.2007 Rahumäe tee 6 nõrkvoolusüsteemide hooldus
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 31.10.2010
- Kontaktisik: Heldur Külla, heldur.kulla [at] rkas.ee
                    Kristjan Poltimäe, kristjan.poltimae [at] rkas.ee

Hanke võitja: Optimus Systems AS
11.03.2008 Eksperdi tellimine nõustamisteenuse osutamisel
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 15.03.2009
- Kontaktisik Andrus Väärtnõu, andrus.vaartnou [at] rkas.ee
23.01.2008 Viru vangla ja arestimaja pääsla turvaseadmed
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 15.03.2010 (sisaldab garantiiaega; sh kõikide asjade paigalduse lõpptähtaeg - 10.03.2008) 
- Kontaktisik: Andrus Kõre, andrus.kore [at] rkas.ee
14.01.2008 Hoone valvesüsteemide hooldus
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 31.01.2010
- Kontaktisik: Remo Reinsalu, remo.reinsalu [at] rkas.ee

Hanke võitja: Optimus Systems AS
14.01.2008 Viru Vangla kinnipeetavate olmetehnika
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 15.03.2010 (sialdab garantiiaega; sh paigalduse lõpptähtaeg - 28.02.2008) 
- Kontaktisik: Andrus Kõre, andrus.kore [at] rkas.ee
08.01.2008 Melliste lasteaed-algkooli juurdeehituse kohtkindla spordiinventari ostmine ja paigaldus
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 15.02.2008
- Kontaktisik: Toomas Määrmann, toomas.maarmann [at] rkas.ee

Hanke võitja: Stigmar OÜ
22.10.2007 Rahumäe tee 6 nõrkvoolusüsteemide hooldus
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 31.10.2010
- Kontaktisik: Heldur Külla, heldur.kulla [at] rkas.ee
                    Kristjan Poltimäe, kristjan.poltimae [at] rkas.ee
12.12.2007 Rahumäe tee 6 garaazi nr 4 ümberehitus
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 29.02.2008
- Kontaktisik: Kristjan Poltimäe, kristjan.poltimae [at] rkas.ee

Hanke võitja: Agretten OÜ
30.10.2007 Tallinnas Lubja tn 4 detailplaneeringu koostamine
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 31.10.2009
- Kontaktisik: Karl Allekand, karl.allekand [at] rkas.ee

Hanke võitja: K-Projekt AS
26.10.2007 Wismari 7, Tallinn Riigiprokuratuuri rekonstrueerimise omanikujärelvalve
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 08.09.2008
- Kontaktisik: Hindrek Werder, hindrek.werder [at] rkas.ee

Hanke võitja: Veeleidja OÜ
25.09.2007 Rohuaia 8, Rakvere kohtuhoone rekonstrueerimise omanikujärelvalve
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 31.08.2010
- Kontaktisik: Kaido Palmar, kaido.palmar [at] rkas.ee

Hanke võitja: Zoroaster OÜ
19.07.2007 Porkuni Kooli kinnistu detailplaneeringu koostamise teenuse tellimine
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 20.02.2008
- Kontaktisik: Toomas Määrmann, toomas.maarmann [at] rkas.ee

Hanke võitja: AS Kjah
09.08.2007 Suur-Ameerika 1 fuajee sisekujunduse renoveerimine ning VIII korruse ruumide remont
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 1. detsember 2007
- Kontaktisik: Alar Kivilo, alar.kivilo [at] rkas.ee
07.08.2007 Mart Reiniku Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus
- Hankelepingu täitmise tähtaeg:
     Ehitusaegne omanikujärelvalve teenuse osutamine kuni 30.09.2008
     Garantiiülevaatused aastatel 2009, 2010 ja 2011, üks kord aastas.
- Kontaktisik: Toomas Määrmann, toomas.maarmann [at] rkas.ee

Hanke võitja: OÜ Prodecoro
07.06.2007 Endla 10a arhiiviriiulid
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 31.08.2007
- Kontaktisik: Andrus Leemets, andrus.leemets [at] rkas.ee
19.06.2007

Heakorratööde tellimine Ravi 10c, Kohtla-Järve hoonele
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 30.06.2009
- Kontaktisik: Margo Merirand, margo.merirand [at] rkas.ee

Hanke võitja: ISS Eesti AS

28.06.2007  Loksa 1. Keskkooli ujula ehituse omanikujärelevalve teenuse tellimine
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 01.07.2008
- Kontaktisik: Urmas Kuslap, urmas.kuslap [at] rkas.ee

Hanke võitja: Bucoma OÜ
26.06.2007 Pärnu haigla ventilatsiooni ümberehitustööd
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 30.11.2007
- Kontaktisik: Timo Tatar, timo.tatar [at] rkas.ee
06.07.2007 Melliste Lasteaed-algkooli ehituse omanikujärelevalve teenuse tellimine
- Hankelepingu täitmise tähtaeg: 01.03.2011
- Kontaktisik: Toomas Määrmann, toomas.maarmann [at] rkas.ee

Hanke võitja: OÜ Prodecoro
15.06.2007 Rahumäe tee 6 sidetehnikatalituse hoone projekteerimistööd
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 31.08.2007
- Kontaktisik: Hindrek Werder

Hanke võitja: EA Reng AS
31.05.2007 Projektide ja dokumentide halduskeskkonna analüüs ja lähteülesannete koostamine
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 01.09.2007
- Kontaktisik: ?llar Tammiste, yllar.tammiste [at] rkas.ee
29.05.2007 Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja, Tallinna 18 remonttööd
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 31.08.2007
- Kontaktisik: Isak Piirsalu, isak.piirsalu [at] rkas.ee

Hanke võitja: E-Baltrand OÜ
29.05.2007 Pagari 1, Tallinn remonttööd
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 31.08.2007
- Kontaktisik: Isak Piirsalu, isak.piirsalu [at] rkas.ee

Hanke võitja: Maksimäe OÜ
17.05.2007 Rõuge Põhikooli renoveerimise omanikujärelvalve tellimine
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 31.07.2010
- Kontaktisik: Margus Türkson, margus.turkson [at] rkas.ee

Hanke võitja: FIE Mati Kütt
17.05.2007 Mõniste koolimaja aula-spordihoone rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenuse tellimine
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 31.05.2010
- Kontaktisik: Margus Türkson, margus.turkson [at] rkas.ee

Hanke võitja: FIE Mati Kütt
10.05.2007 Rahumäe tee 6 autode hoiuplatsi rajamine
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 26.07.2007
- Kontaktisik: Hindrek Werder, hindrek.werder [at] rkas.ee
08.05.2007 Osula koolimaja võimla juurdeehituse omanikujärelevalve
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 15.02.2010
- Kontaktisik: Margus Türkson, margus.turkson [at] rkas.ee

Hanke võitja: Ehitusasjatundjad OÜ
08.05.2007 Rahu 3 hoonesse arhiiviriiulite tarne ja paigaldus
- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 01.08.2007
- Kontaktisik: Kaido Palmar, kaido.palmar [at] rkas.ee

Hanke võitja: AS Jalax