Eestis enimlevinumate piirdekonstruktsioonide soojajuhtivuste (U-arv) hindamise tabel

Tabelid on koostatud EVS 908-1:2010 põhjal kasutamiseks suunava materjalina Eestis enimlevinumate piirdekonstruktsioonide soojajuhtivuste (U-arv) hindamiseks.
Tabelite koostamisel on kasutatud lihtsustusi, mille tõttu on tulemused ligikaudsed. Kui arvutuste on vajalik suur täpsus, siis peab vaatlema konkreetset piirdetarindit eraldi, kasutades selleks standardis EVS 908-1:2010 toodud juhiseid.

Lae alla: Piirdekonstruktsioonide soojajuhtivuste hindamise tabel (xlsx-fail 3,4 MB)

Tabelite kasutusjuhised

Tabelid on koostatud paindlikult ning interaktiiivselt ja vajadusel on võimalik konstruktsioonikihtide parameetreid muuta, kihte lisada ning ära jätta.

Töölehed
Tabelid on jagatud kandekonstruktsioonide järgi lehtedeks.

Lisaks on lehed:
"Sojaerijuhtivused" - milles on esitatud arvutustes kasutatud materjalide soojaerijuhtivused. Need väärtused on hinnangulised ja ligikaudsed, tehes siin tabelis muudatusi mõjutab see kõiki tabeleid, kus antud väärtusi on kasutatud;
"Lisamaterjal" - siin on esitatud väljavõte konstruktori käsiraamatust kohast, kus on selgitatud piirde soojapidavuse arvutuse põhireegleid ja arvutusvalemeid. Samuti on siin ära toodud mõningad erijuhud (tuulutusavad, suletud õhkvahed jms.)
"Tabelite kasutusjuhised" - käesolev leht, mis on mõeldud abimaterjalina tabelite kasutamiseks ja tööpõhimõtte mõistmiseks. Lehel on ära toodud näidistabel koos  viidetega, mille tähendused on järgmised:

A - piirde üldkirjeldus.
B - U-arvu mõjutavate põhikihtide paksused - väärtuseid võib vastavalt vajadusele muuta.
C - U-arvu mõjutavate põhikihtide soojaerijuhtivused (W/m*K), vaikimis võetakse väärtused lehelt "Sojaerijuhtivused" - väärtuseid võib vastavalt vajadusele muuta.
D - võttes vasakust veerust kandekihi - ja ülevalt reast soojustuskihi paksuse saab  rea ja veeru ristumispunktis konstruktsiooni U-arvu.
E - võimalike konstruktsiooni lisakihtide (krohv, kips  jms.) karakteristikud.
F - konstruktsiooni sisepinna soojatakistus (Rsi).
G - konstruktsiooni välipinna soojatakistus (Rse).
H - konstruktsiooni lisakihtide soojajuhtivus, arvestab ka sisepinna- ja välispinna soojatakistust.
I - Illustreeriv pilt konstruktsioonist