Hiiumaa Gümnaasium

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) tellimusel rajab OÜ Nordlin Ehitus Kärdlasse õpilasesõbraliku ja kõigile kaasaaja nõuetele vastava gümnaasiumihoone. Varasemalt Kärdla Ühisgümnaasiumi kasutuses oleva hoone läänepoolne tiib lammutati ja selle asemele ehitatakse uus, moodustades ühise hoonekompleksi.

Õpilasesõbraliku ja kõigile kaasaaja nõuetele vastava gümnaasiumihoone suuruseks on kavandatud ligi 1115 ruutmeetrit, seal hakkab õppima 130 gümnasisti. Hoone projekteeris arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo ConArte OÜ arhitekt Kaisa Lasneri eestvedamisel.

Haridus- ja Teadusministeerium, Hiiu vald ja RKAS on sõlminud kolmepoolse koostööleppe, mille kohaselt gümnaasiumihoone rajamist juhib RKAS, sealhulgas viib läbi kõik vajalikud riigihanked. Eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada õppetööks igati sobiv koolihoone, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev.

Pärast ehitustööde lõppu moodustub Kärdla südalinna terviklik hariduslinnak, kus lisaks põhikoolile ja gümnaasiumile asuvad raamatukogu, noortekeskus, Rajaleidja nõustamiskeskus ning muusikakool.

Tulevane õppehoone avab uksed 2016. aasta sügisel. Hoone ehitus koos sisustamisega läheb maksma 2,9 miljonit eurot.

Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.


Hiiumaa Gümnaasiumi eskiis