Eesti Rahva Muuseumi uus peahoone

29. jaanuaril 2013 allkirjastasid Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) juhatuse esimees Jaak Saarniit ja Fund Ehitus OÜ juhatuse esimees Ott Kikkas Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uue peahoone ehituse peatöövõtulepingu summas 47 596 998,36 eurot, millele lisandub käibemaks.

Ehitustööd algasid märtsis ja hoone valmima 2015. aasta lõpuks, millele järgneb hoone sisustamine, muuseumi kolimine ja püsinäituste rajamine. ERMi uus hoone on plaanis avada külastajatele 2016. aasta lõpus.

ERMi uus peahoone ehitatakse Tartusse, Raadile. Uue hoone tarbeks on muuseumil kasutada kolm kinnistut Tartu linna ja Tartu valla territooriumil.

Hoone projekt valmis aastatel 2007-2012. Arhitektuurse projekti koostas arhitektuuribüroo SARL D´Architecture Dorell Ghotmeh Tane koostöös Eesti alltöövõtjatega arhitektuuri- ja sisearhitektuuribüroodega HG Arhitektuur OÜ, Kino OÜ ja Pille Lausmäe Sisearhitektuuribüroo OÜ. Hoone ehitusprojekti insenertehnilised osad koostas ja peaprojekteerija ülesandeid täitis EA Reng AS koostöös IB Aksiaal OÜ-ga.

ERMi uue peahoone ehitus jaguneb neljaks suuremaks hankeks ja ehituslepinguks. Neist esimene viidi läbi eesmärgiga leida ERMi ehituse peatöövõtja, kelle ülesandeks on uue hoone ehitamine. Järgneva kolme hankega leitakse peahoone sprinklersüsteemi, küttesüsteemi ning välisrajatiste ja –alade ehitajad.

Üldiseks eesmärgiks on rajada Tartusse Raadile uus kultuurikeskkond, mille kandvaks osaks on ERMi uus peahoone. Uus hoone sisaldab endas mitmeid erinevaid kasutusfunktsioone ja -võimalusi. Uude hoonesse kavandatakse ERMil tänapäevased näituseruumid, tööruumid ja kollektsioonidele hoidlad. Luuakse võimalused muuseumi külastajatele kvaliteetseks vabaaja veetmiseks – ruumid on ette nähtud restoranile, kohvikule, erinevatele muusika-, kino- ja teatrisaalidele, seminariruumidele ja õppeklassidele. Lisaks loob rajatav keskkond eeldused ja võimalused erinevate institutsioonide ja vabaühenduste tegevuseks ja koostööks.

RKASi eesmärgiks on rajada Eesti Rahva Muuseumile optimaalsete kuludega uus peahoone, mis vastaks igati muuseumi vajadustele, oleks esinduslik, vastaks tänapäevastele energiatõhususe nõuetele ning mille hilisemad ülalpidamise kulud oleks madalad.

Hoone kavandamisel on lähtutud tänapäevastest nõudmistest hoone tehnilistele lahendustele. Uus muuseumihoone peab olema hilisemas ekspluatatsioonis energiasäästlik, kasutatavad ehitusmaterjalid ja tehnoloogilised seadmed peavad olema kvaliteetsed ja ajas kestvad.

Hoone ehitustöid tellib RKAS. Hoone rajamist rahastatakse Kultuurkapitali sihtotstarbelistest toetusest ja RKASi oma- ning laenuvahenditest.

ERMi uue peahoone suletud netopind on 33 854 ruutmeetrit ja selle rajamise ja sisustamise eeldatav kogumaksumus on 63,1 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

FOTOD: Arp Karm, Eesti Rahva Muuseum.